20 miljoen ter bevordering productiviteit werkenden

Het Europees Sociaal Fonds heeft 20 miljoen euro extra beschikbaar gesteld ter bevordering van duurzame inzetbaarheid van werkenden. Met het geld kunnen bijvoorbeeld omscholing of sportieve activiteiten gefinancierd worden.

Het Europees Sociaal Fonds heeft 20 miljoen euro extra beschikbaar gesteld ter bevordering van duurzame inzetbaarheid van werkenden. Met het geld kunnen bijvoorbeeld omscholing of sportieve activiteiten gefinancierd worden.

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit onlangs aan de Tweede Kamer bekend gemaakt. 

Kennis
De komende jaren krijgen werkenden te maken met een verhoging van de AOW-leeftijd en staan er veel veranderingen binnen de arbeidsmarkt op stapel. Met het extra geld hoopt Asscher dat werknemers tijdig nieuwe kennis en vaardigheden aanleren om te voorkomen dat ze uitvallen. Het gebrek aan kennis is één van de kritische geluiden die werknemers uitten, zo blijkt uit TNO-cijfers 2014 op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). Naast het gebrek aan nieuwe vaardigheden is er ook sprake van meer verzuim en burn-out klachten. 

Het aanvragen van extra geld om mensen langer en productief aan het werk te houden, kan van 19 oktober tot en met 13 november 2015. Bedrijven en instellingen kunnen de aanvraag indienen bij het Agentschap SZW. Een aanvrager kan maximaal 10.000 euro krijgen op voorwaarde dat het zelf de helft van het subsidiebedrag bijlegt. 

Meer informatie over de regeling is te vinden op www.agentschapszw.nl 

Liever een advies op maat?

Wilt u door ons gebeld worden? Wij nemen binnen een uur contact met u op. Kies Salure voor:

  • innovatie
  • procesefficiency
  • professionele aandacht
  • sterke betrokkenheid