Tarieven onbelaste vergoedingen buitenland aangepast

SalarisadministratieDe vergoedingen voor werken in het buitenland zijn sinds 1 oktober aangepast. Afhankelijk van het land en de te verblijven stad, zijn de maximale onbelaste vergoedingen verhoogd of juist verlaagd. ...

Prinsjesdag 2016: focus op bestrijding werkloosheid

SalarisadministratieVoor het eerst in de geschiedenis arriveerde koning Willem-Alexander in een Glazen Koets op het Haagse Binnenhof. Door het uitspreken van de Troonrede opende hij het nieuwe werkjaar van de Eerste en Tweede Kam...

Voorstel ingediend Verzamelwet SZW 2017

SalarisadministratieHet voorstel voor de Verzamelwet SZW 2017 is gepubliceerd. In deze wet staan kleine wijzigingen die wellicht grote gevolgen heben voor uw onderneming. Per 1 januari 2017 moet de nieuwe wet ingaan....

Slapend dienstverband ook door Hof geaccepteerd

SalarisadministratieEen werkgever is niet verplicht om een werknemer na twee jaar ziekte te ontslaan. Ook als de werkgever het dienstverband alleen in stand houdt om de transitievergoeding te ontlopen, is dit niet ernstig verwijt...

FNV pleit voor eenmalige verhoging minimumloon

SalarisadministratieVakbond FNV vraagt om nivelleringsmaatregelen vanuit de overheid. Volgens FNV wordt de financiële ongelijkheid steeds groter. De bond pleit onder andere voor een eenmalige verhoging van het wettelijk mini...

Staatssecretaris Wiebes houdt grote schoonmaak in verouderde besluiten

SalarisadministratieNu het Binnenhof in Den Haag verlaten is vanwege het zomerreces, heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën een grote schoonmaak gehouden. Een aantal bepalingen rondom loonheffingsregelingen zijn geschra...

Salure sponsort KWF

SalureKlimmen en klauteren door sloten, baggerbakken en over hindernissen voor het goede doel. Salure wilde hier graag haar financiele bijdrage aan leveren. Mede dankzij deze sponsoring is er in totaal een prac...

Actieplan voor oudere werknemer

SalarisadministratieHet ministerie van Sociale Zaken richt haar aandacht deze periode op de oudere werknemer. Zo pleit minister Asscher voor de herinvoering van de no-riskpolis en heeft hij het actieplan Perspectief voor vijftigp...

Wettelijk minimumloon stijgt per 1 juli

SalarisadministratieHet wettelijk minimumloon stijgt per 1 juli 2016.  Werknemers vanaf 23 jaar hebben dan recht op een minimumloon van € 1.537,20 per maand, mits zij in voltijd dienstverband zijn. ...

Proef forum voor salarisadministrateurs

SalarisadministratieDe Belastingdienst is een proef gestart met een nieuw online platform genaamd´Forum Salaris´, speciaal voor salarisadministrateurs. Online interactie staat hierbij centraal. Het fo...

Akkoord voor Wet Autobrief 2.0

SalarisadministratieDe autobelastingen worden per 2017 aangepast. De Tweede Kamer ging begin april akkoord met het wetsvoorstel Wet uitwerking autobrief 2.0. De bijtellingstarieven in de loon- en inkomstenbelasting worden daarmee...

Asscher gedwongen tot snelle oplossing WW-lek

SalarisadministratieUWV en minister Asscher van Sociale Zaken moeten volgens de Rechtbank sneller in actie komen tegen het WW-lek. Door een nieuwe manier van rekenen loopt een groep werklozen geld mis.  In h...

Nieuwe loonbelastingtabellen en aanpassing Handboek

SalarisadministratiePer april gelden nieuwe tabellen voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen. Deze zijn bekend gemaakt op de website van de Belastingdienst. Daarnaast is er een vernieuwde versie van het Handboek Loonheffi...

Aanpassing WGA-premie met terugwerkende kracht

SalarisadministratieHet overstappen van een private WGA-verzekering naar UWV wordt duurder voor middel- en grote bedrijven. De Tweede Kamer ging onlangs akkoord met een wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken, waarin ...

Afwijking in tabellen loonbelasting en premieheffing

SalarisadministratiePer 1 april 2016 gelden nieuwe tabellen voor de loonbelasting en premieheffing. Door afwijkingen in de tabellen met betrekking tot de tarieven, wordt per deze datum een ´reparatie´ doorgevoerd, zod...

Asscher: geen transitievergoeding na twee jaar ziekte

SalarisadministratieWerknemers hoeven in de toekomst wellicht geen transitievergoeding meer te betalen aan werknemers die na twee jaar ziekte worden ontslagen. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken denkt erover dit onderdee...

Wetsvoorstel flexibele AOW ingediend

SalarisadministratieHet flexibel in laten gaan van de AOW, komt dichterbij. Met het initiatiefwetsvoorstel van Tweede Kamerlid Klein zouden werknemers vijf jaar eerder of later dan hun pensioengerechtigde leeftijd hun AOW-uitkeri...

Crisisheffing gerechtvaardigd; kabinet in gelijk gesteld

SalarisadministratieDe crisisheffing is niet in strijd met de wet en dus was deze pseudo-eindheffing die het kabinet ophaalde in 2012, 2013 en 2014 gerechtvaardigd. De discussie tussen werkgevers en de politiek werd onlangs be&eu...

Per 1 mei is de VAR geschiedenis

SalarisadministratieHet zat er al enige tijd aan te komen en na een periode van uitstel, is het nu officieel: per 1 mei verdwijnt de Verklaring Arbeidsrelatie voor zzp-ers. Met het voorstel van staatssecretaris Eric Wiebes heeft ...

Ontslagverzoeken veel vaker afgewezen

SalarisadministratieDe nieuwe ontslagregels, die per 1 juli 2015 zijn ingegaan, zorgen ervoor dat het ontslaan van werknemers een stuk moeilijker wordt. De Volkskrant deed onderzoek: vóór 1 juli was het ´uitzo...

Asscher onderzoekt verplichte loonreservering voor scholing

SalarisadministratieKan een werkgever verplicht worden om een deel van het loon van werknemers te reserveren voor scholing? Op die vraag gaat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een antwoord zoeken. Door investe...

Voorbeeld loonstaat en jaaropgave

SalarisadministratieWerkgevers moeten bij het verwerken van de salarisadministratie voor elke werknemer een loonstaat aanleggen. Op zo’n loonstaat worden ...

Belastingplan 2016 goedgekeurd

SalarisadministratieHet nieuwe Belastingplan is afgelopen dinsdag - met een aantal wijzigingen - goedgekeurd door de meerderheid van de Eerste Kamer. Hiermee is het plan officieel aangenomen. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen...

CDA: Ziektewet voor zelfstandigen

SalarisadministratieWerkgevers hoeven alleen nog de eerste acht weken door te betalen bij ziekte; dat is het plan dan CDA onlangs presenteerde in de media. Op die manier wil de partij de Ziektewet ook voor zzp-ers en freelancers ...

Aanvraag WBSO moet eind van de maand binnen zijn

SalarisadministratieVoor werkgevers die begin volgend jaar gebruik willen maken van de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O), opgelet: de aanvraag moet eind deze maand binnen zijn bij de Rijksdienst voor Onde...

Nog eens 60.000 Wajongers aan het werk

SalarisadministratieVan 60.000 Wajongeren wordt verwacht dat zij binnenkort aan het werk gaan. Het UWV stuurt deze groep arbeidsgehandicapten binnenkort een brief. Als daar geen bezwaar op verschijnt, ontvangen de Wajongers een w...

Vertraging vervanging VAR-verklaring

SalarisadministratieDe vervanging van de VAR-verklaring voor freelancers en zzp-ers gaat voorlopig niet door. Staatssecretaris Wiebes van Financiën maakte dit afgelopen maandag bekend aan de Eerste Kamer.  ...

Aanpassing Regeling looncomponenten

SalarisadministratieDe Regeling looncomponenten en arbeidsduur is onlangs gewijzigd, omdat onduidelijkheid bestond over de definitie van een kalendermaand. Een maand kan een periode van 28, 29, 30 of 31 dagen inhouden. De periode...

Schadeclaims SZW na uitspraak Hoge Raad

SalarisadministratieDe vakantiewetgeving is volgens de Hoge Raad te laat aangepast aan de Europese Arbeidstijdenrichtlijn. Met als gevolg dat werknemers, die tussen 2006 en 2012 na ziekteverzuim werden ontslagen, massaal schadecl...

Begroting en maatregelen 2016

SalarisadministratieDe Algemene Beschouwingen zijn gisteren afgesloten en nu is het afwachten op reacties van de Eerste en Tweede Kamer op de aangekondigde begrotingsmaatregelen, gepresenteerd tijdens Prinsjesdag. In deze blog vi...

Meer premiekorting arbeidsbeperkten in 2016

SalarisadministratieEr is financiële ruimte ontstaan om werkgevers per 1 januari 2016 meer premiekorting te geven als zij arbeidsbeperkten in dienst nemen. Het gaat om 200 euro meer korting dan nu het geval is. ...

20 miljoen ter bevordering productiviteit werkenden

SalarisadministratieHet Europees Sociaal Fonds heeft 20 miljoen euro extra beschikbaar gesteld ter bevordering van duurzame inzetbaarheid van werkenden. Met het geld kunnen bijvoorbeeld omscholing of sportieve activiteiten gefina...

Maas in WWZ: transitievergoeding omzeild

SalarisadministratieEen maas in de Wet Werk en Zekerheid is aan het licht gebracht door De Volkskrant en juridisch dienstverlener Das. Werkgevers zouden proberen de nieuwe transitievergoeding voor zieke werknemers te ontlopen doo...

Roep om flexibele AOW

SalarisadministratieDe roep om een flexibele AOW wordt steeds luider. Deze week berichtten verschillende media over het plan dat vooral door vakbonden wordt ondersteund. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken ziet niets in h...

Vereenvoudiging van beslagvrije voet

SalarisadministratieDe beslagvrije voet bij loonbeslag wordt makkelijker te berekenen. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakte dit onlangs bekend aan de Tweede Kamer. De beslagvrije ...

Nieuwe bijtellingstarieven privégebruik auto van de zaak

SalarisadministratieStaatssecretaris Wiebes van Financiën presenteerde onlangs zijn nieuwe plannen voor de bijtellingstarieven voor privégebruik van de auto van de zaak. Vanaf 2017 gelden waarschijnlijk slechts twee t...

Definitief akkoord op Wet Aanpak Schijnconstructies

SalarisadministratieDe Wet aanpak schijnconstructies (WAS) is door de Eerste Kamer aangenomen, met als gevolg dat werkgevers per 1 juli 2015 opdraaien voor het loon van uitzendkrachten en andere opdrachtnemers. De nieuwe eisen aa...

Werkgevers betalen 100.000 teveel aan sociale regelingen

SalarisadministratieBijna de helft van alle werkgevers kan kosten besparen op de salarisadministratie. Maar liefst 45 procent van de ondernemers laat grote bedragen liggen vanwege het aantal ingewikkelde sociale regelingen die sn...

Details bekend mindering kosten transitievergoeding

SalarisadministratieHet kabinet heeft duidelijkheid verschaft over de kosten die ondernemers in mindering mogen brengen op de transitievergoeding. Bekend is nu dat daar bijvoorbeeld ook scholingskosten onder vallen. ...

Voorbeeldovereenkomst vervangt VAR en BGL

SalarisadministratieStaatssecretaris Wiebes van Financien heeft een alternatieve overeenkomst ontwikkeld, waardoor de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) en de Beschikking geen loonheffingen (BGL) komen te vervallen. Werkgevers en we...

Bruto minimumloon met 6 euro per maand omhoog

SalarisadministratieHet minimumloon is onlangs gepresenteerd, dat per 1 juli van dit jaar in werking treedt. Werkgevers betalen vanaf dan minimaal 1.507,80 euro bruto per maand aan werknemers vanaf 23 jaar. Zoals...

Loonkosten stijgen licht met 0,4 procent

SalarisadministratieIn het eerste kwartaal van 2015 zijn de contractuele loonkosten met 0,4 procent gestegen. Deze laagste toename sinds vijftien jaar heeft te maken met het feit dat werkgevers minder hoeven bij te dragen aan pre...

Aow-Leeftijd nog sneller omhoog

SalarisadministratieDe AOW-leeftijd wordt versneld verhoogd, zodat in 2021 de 67 jaar wordt bereikt. Staatssecretaris Jette Klijnsma kan met dit plan op een meerderheid van de Tweede Kamer rekenen.  Zoals ee...

Oplossing hoge kosten ontslagregeling

SalarisadministratieMinister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft een voorstel gedaan om onbedoelde effecten van de nieuwe ontslagregeling tegen te gaan. De terugwerkende kracht van de regeling, die per 1 juli van dit jaar in...

Extra couveuseverlof, maar geen overgangsrecht

SalarisadministratieWerkneemsters hebben per januari 2015 recht op extra verlof als hun baby wegens ziekte langer in het ziekenhuis verblijft. Maar er is geen sprake van overgangsrecht voor zwangere werkneemsters die voor januari...

Onrust over ontslagregeling

SalarisadministratieBedrijven en de Tweede Kamer zijn ongerust over de gevolgen van de nieuwe ontslagregeling die per 1 juli in gaat. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken gaat een oplossing zoeken voor de onbedoelde effect...

Nieuwe app voor vervangers in het onderwijs

SalureApp voor vervangers in het onderwijs  Salure brengt vandaag een app op de markt voor vervangers in het onderwijs. De Wet Werk en Zekerheid heeft de vervangingspraktijk intensiever en risicovoller gemaak...

Overdragen van arbeidsongeschikten in Quotumwet

SalarisadministratieDe door staatssecretaris Klijnsma ingevoerde Quotumwet, die bedrijven verplicht om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen, valt te omzeilen. Werkgevers pleiten voor een overdraagbaar quotum, waarmee werk word...

Voorkom hoge transitievergoedingen

SalarisadministratieHoewel de zomer nog zo ver weg lijkt, is het belangrijk dat werkgevers en salarisadministrateurs de veranderende transitieregeling voor seiz...

Deelkwalificaties ook in aanmerking afdrachtvermindering

SalarisadministratieDe afdrachtvermindering onderwijs kan breder toegepast worden dan in eerste instantie werd gedacht. Het Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde onlangs dat ook deelkwalificaties onder de afdrachtvermindering vallen....

VOG opnemen in vrije ruimte

SalarisadministratieHet jaar 2015 is van start gegaan en heeft heel wat veranderingen in petto omtrent wet-en regelgeving. Zo is per 1 januari de Werkkostenregeling voor iedere Nederlandse werkgever verplicht ingegaan. ...

2015 zonder kerstpakket?

SalarisadministratieBruschetta, tomatensaus, pasta en een flesje wijn; heeft u het kerstpakket al ontvangen? Ondernemers maken zich zorgen of de goedgevulde pakketten voor de feestdagen nog wel verstrekt kunnen worden in 2015. Wa...

Voorkom boete van 5000 euro

SalarisadministratieHet lijkt nog zo ver weg, maar werkgevers moeten er nu al alert op zijn: in 2017 te weinig arbeidsgehandicapten in dienst? Dan een boete van 5000 euro per onvervulde werkplek.  De Tweede ...

Administratief steuntje voor de Sint

Salarisadministratie De Sint heeft het zwaar te verduren dit jaar. Zijn boek valt uit elkaar en de pagina´s vergelen. Hij kan nauwelijks meer bijhouden welke kinderen wat vragen en ook zijn administratie is niet op ...

Rekenregels januari 2015

SalarisadministratieDe regering heeft onlangs de nieuwe rekenregels bekend gemaakt. Per 1 januari 2015 worden niet alleen het wettelijk minimumloon, maar ook de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen aangepast.&n...

AOW-leeftijd versneld omhoog

SalarisadministratieIn 2021 wordt de AOW-leeftijd opgeschroefd naar 67 jaar. Mits het wetsvoorstel van staatssecretaris Jette Kleinsma wordt goedgekeurd door de Tweede Kamer. ...

Toelichting vrije ruimte WKR

SalarisadministratieFiets van de zaak en onbelaste bonussen in de vrije ruimte   S...

Opnieuw aanpassingen Auto van de zaak

SalarisadministratieDe auto van de zaak is een heikel punt op dit moment voor bedrijven en salarisadministrateurs.  De wijzigingen uit de Autobrief 2.0 zullen pas in 2017 ingaan. Voor het tussenjaar 2016 heeft staatssecretar...

Aanpassingen verlof en arbeidstijden

SalarisadministratieDe Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden afgelopen week goedgekeurd. Zodra ook de Eerste Kamer akkoord geeft, dan worden vier soorten verlof aangepast in de ...

Gelijke lonen bij gelijk werk voor uitzendkrachten

SalarisadministratieDe Algemene Bond Uitzendondernemingen en de vakbonden hebben deze week een akkoord bereikt over de gewijzigde cao voor uitzendkrachten.  Onderdeel daarvan is gelijke lonen bij gelijk werk...

Verduidelijking WKR: gereedschappen en computers

SalarisadministratieVoor veel werkgevers, werknemers en salarisadministrateurs is de WKR nog een lastig en onduidelijk vraagstuk. Salure informeert u stapsgewij...

Miljoenennota 2015

SalarisadministratieAfgelopen dinsdag was het weer zover; de gouden koets arriveerde in Den Haag, de troonrede werd uitgesproken en het kabinet presenteerde de Miljoenennota. In deze blog vindt u de relevantste maatregelen op het...

Premies WGA en ZW 2015

SalarisadministratieDe gemiddelde premies voor de WGA en ZW 2015 zijn bekendgemaakt door het UWV. Per januari van dit jaar is de Modernisering van de Ziektewet ingetreden. Hierdoor zijn de regels rondom de premies WGA en ZW aange...

Contant uitbetalen verdwijnt (deels) door invoering WAS

SalarisadministratieOm onderbetaling tegen te gaan, moeten werkgevers per januari 2015 in ieder geval het minimumloon op de rekening van de werknemers storten. Hierdoor wordt contant uitbetalen onaantrekkelijk. De maatregel komt voort...

WKR definitief: kritiek zorgt voor aanpassingen

SalureStaatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de kritiek op de werkkostenregeling (WKR) ter harte genomen en het wetsvoorstel op een vijftal punten aangepast. De overheid hoopt zodoende bedrijven tegemoet t...

WWZ toch goedgekeurd door Eerste Kamer

SalureOndanks kritiek van de Vereniging Advocaten Arbeidsrecht Nederland, is de Wet werk en zekerheid goedgekeurd door de Eerste Kamer. Hiermee wordt de wet in werking gesteld per 1 januari 2015. De veranderingen vo...

AOW-partnertoeslag vervalt in 2015

HR servicesIn 2015 wordt de AOW-partnertoeslag gedeeltelijk afgeschaft. Vakbonden FNV, CNV en VCP hebben in een brief aan staatssecretaris Kleinsma van Sociale Zaken gevraagd om behoud van de partnertoeslag. ...

Aanpassing minimumloon 1 juli 2014

SalarisadministratiePer 1 juli zullen de minimumlonen met 0,65 procent stijgen. Het Ministerie van Sociale Zaken heeft de aangepaste minimumlonen in de Staatscourant opgenomen. Werknemers vanaf 23 jaar ontvangen per 1 juli 1.495,20 eu...

Quotumwet onder de loep bij Raad van State en in onderzoek

SalarisadministratieDe Quotumregeling is door de ministerraad goedgekeurd en ligt nu bij de Raad van State voor advies. Naar verluidt zal minister Klijnsma het wetsvoorstel nog voor het zomerreces indienen bij de Eerste en Tweede Kamer. ...

Crisisheffing blijft voortbestaan

SalarisadministratieEen tegenvaller voor menig werkgever: de rechtbank in Den Haag heeft deze week besloten dat de crisisheffing voor hoge lonen niet in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De heffing, die e...

Aanvullingen Wetsvoorstel verlof en arbeidstijden

SalarisadministratieHet wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden wordt uitgebreid met een aantal maatregelen. Zo krijgen vaders langer kraamverlof en nemen zij het bevallingsverlof van de moeder over wan...

Bijtelling onder de loep

SalarisadministratieOm bijtelling voor privégebruik van de auto van de zaak te voorkomen, moet aan een maximum van 500 privékilometers per jaar worden gehouden en niet per auto. Hierover bestaat nogal wat onduidelij...

Voorrang Wet Werk en Zekerheid ondanks kritiek advocaten

SalarisadministratieOndanks de oproep van De Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) om de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) uit te stellen, krijgt juist deze wet voorrang om door de Eerste Kamer behandeld te worden....

Hogere middeninkomens krijgen extra arbeidskorting

SalarisadministratiePer  2015 zien hogere middeninkomens hun arbeidskorting stijgen, waardoor zij de komende jaren minder loonbelasting en premie volksverzekeringen af moeten dragen. Met als gevolg dat werknemers die tussen ...

Cao onderwijsbestuurders gelijk aan leraren

SalarisadministratieAfgelopen dinsdag heeft een Kamermeerderheid ingestemd met het voorstel om de speciale cao voor onderwijsbestuurders af te schaffen. De arbeidsvoorwaarden zouden dan weer gelijk getrokken worden met die van al...

Wetswijziging per 1 april 2014

SalarisadministratieGecombineerde vergunning verblijf en arbeid vereenvoudigt procedure Per 1 april 2014 zal de gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) worden ingevoerd. Deze vergunning wordt ook wel de ...

Collectief ontslag: AOW-gerechtigden als eerst er uit

SalarisadministratieVanaf 1 april 2014 moeten werkgevers in geval van collectief ontslag eerst AOW-gerechtigden de deur wijzen. Pas daarna kan het afspiegelingsbeginsel worden toegepast. Deze aanpassi...

Werkgever mag vakantiegeld verwerken in loon

SalarisadministratieOm eventueel gedoe met de salarisadministratie te voorkomen, is het toegestaan het vakantiegeld van werknemers in het loon te verwerken. ...

Salure zoekt een functioneel beheerder

SalureBen je op dit moment functioneel beheerder met e...

Kopie van ID alleen bij noodzakelijkheid

SalarisadministratieHet kopiëren van persoonsgegevens, zoals een paspoort of identiteitskaart, moet volgens  het CBP strikt noodzakelijk zijn. Wanneer dit niet het geval is, dan is het bij wet verboden om dergelijke geg...

Ruim 100 scholen gaan een zeker 2014 tegemoet!

SalureSalure gaat een mooi 2014 tegemoet, want veel scholen hebben gekozen voor onze dienstverlening in 2013. Maar liefst 15 schoolbesturen en ruim 100 basisscholen en VO instellingen, zullen zich door Salure laten ...

Werknemer vaker in financiële problemen

SalarisadministratieStijging loonbeslagen 2013 Loonbeslag: de nachtmerrie van elke werknemer. In 2013 is het aantal ...

Winnaar eindejaarsactie!

SalureIn december lanceerde Salure een spannende eindejaarsactie. Door Salure te Google +-...

Opheldering Quotumwet

SalarisadministratieMogelijkheid om feedback te geven Tot 8 februari 2014 kunt u een reactie geven op de concepttekst van minister Klijnsma over de Quotumwet. Door te reageren op de ...

Leasen in 2014: de aanpassingen

SalarisadministratieIn 2014 staat er een behoorlijke lastenverzwaring op het programma, dat zowel werknemers als werkgevers zal raken. Boosdoeners zijn het vervallen van de vrijstelling van de wegenbelasting, de nieuwe staff...

AFAS Partner: AFAS is partner van Salure

Salure Salure staat voor u klaar op het gebied van de salarisadministratie, HR en Finance als u AFAS Profit gebruiker bent. Al jarenl...

Aantal zzp'ers gestegen: tijd voor verandering

SalarisadministratieHet aantal zelfstandig ondernemers is afgelopen jaar gestegen met 13 procent ten opzichte van 2012. De crisis en faillissementen liggen hier aan ten ...

Overzicht wetswijzigingen 2014

SalarisadministratieNu 2014 zijn intrede heeft gedaan, geven wij u een helder overzicht van de wetswijzigingen die dit jaar zullen ingaan. Het zijn belangrijke wijzigingen met betrekking tot ...

Verlaging pensioenopbouw met 0,375 procent

SalarisadministratieVandaag, maandag 16 december, zou het kabinet een akkoord moeten bereiken over de pensioenen. Het voorstel is om de jaarlijkse pensioenopbouw per 2015 te verlagen met 0,375 procent. Of deze plannen vandaag wer...

Happy New Gear!

SalureWin een Samsung Galaxy Gear Smartwatch... Na een prachtjaar met veel nieuwe samenwerkingen, presenteren wij met trots de inmiddels befaamde eindejaarsactie ...

Uitbreiding zorgverlof ondersteunt participatiesamenleving

SalarisadministratieVaders krijgen, bij de geboorte van hun kind, in plaats van twee binnenkort vijf dagen verlof. Minister Asscher wil de verlofregeling ook uitbreiden voor mensen die een zieke vriend of bekende verzorgen. VNO-N...

Spotlight op de flexwerker 2014

SalarisadministratieDe flexwerker is een veelbesproken item. Ziet u door de bomen het bos niet meer? Hierbij de informatie die u moet weten over de flexwerker in 2014. Door de stijgende werkloosheid en...

Akkoord Belastingplan 2014

SalarisadministratieStamrechtvrijstelling verdwijnt na juli 2014 Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft zijn Belastingplan 2014 met hand en tand verdedigd. Zodoende is de Tweede kamer afgelo...

Let op: Aanvraag loondispensatie Wajongers met nieuw formulier

SalureVoor het aanvragen van loondispensatie voor Wajongers, moet sinds deze maand een nieuw formulier worden gebruikt. De oude formulieren worden door het UWV niet meer geaccepteerd. ...

Wettelijk minimumloon 2014

SalarisadministratieHet wettelijk minimumloon zal per 1 januari met 0,53 procent stijgen. Dat komt neer op een maandloon van € 1.485,65 op fulltime basis, voor een werknemer vanaf 23 jaar. O...

Sectorpremies WW 2014 bekend

SalarisadministratiePer 2014 zullen de premies werknemersverzekeringen worden aangepast. Zo horen de ZW-premie, de WGA en de premie voor kinderopvang vanaf januari volgend jaar niet meer bij de WW-premie. Hierdoor zijn de sectorp...

Werkloze jongeren en vergrijzing: keert VUT terug?

SalureEr is sprake van vergrijzing in verschillende branches. Door het ontbreken van nieuwe, jonge werknemers, komen gemeenten in de problemen. Gepleit wordt voor het herintroduceren van de vroegpensioenregeling (VU...

Begrotingsakkoord: vervroeging, verzwaring en verlichting

SalureBegrotingsafspraken voor 2014 Opnieuw zijn er belangrijke aanpassingen voortgekomen uit het begrotingsakkoord dat vorige week is gesloten. Hierbij een overzicht ...

Elektrische auto: 4% bijtelling in 2014

SalarisadministratieWanneer uw medewerkers binnenkort een elektrische auto van de zaak willen rijden, dan betalen zij 4% bijtelling in plaats van 7%. Staatssecretaris Weekers wil zodoende onderscheid maken tussen hybride auto's e...

Koopkracht daalt ondanks loonstijging

SalarisadministratieVan april tot en met juni 2013 zijn de cao-lonen gemiddeld 1,3 procent gestegen. De inflatie lag in die periode op 2,7 procent. De koopkracht daalt hierdoor voor de derde maal op rij. ...

Miljoenennota 2014: speerpunten

SalarisadministratieOndanks dat de werkloosheid in augustus voor het eerst sinds twee jaar is gedaald, staat de miljoenennota in het teken van de bestrijding van werkloosheid. Daarnaast wordt de crisisheffing verlengd en de ontsl...

Overzicht cofinanciering arbeidsmarkt

SalureEen menukaart om de arbeidsmarkt weer aan het rollen te krijgen, is door Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid half augustus gepresenteerd. De plannen moeten zorgen voor een betere doorstroom, ...

Bezwaar mogelijk tegen aangescherpte 30%-regeling

SalureHalf augustus heeft De Hoge Raad prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie over de 150-kilometergrens , dat toepasbaar is op de 30%-regeling. Als u een werknemer in dienst ...

Bijtelling bij excessief declareren autokosten

SalureWanneer uw werknemer zijn privé-auto gebruikt voor een beroepsdoeleind, pas dan op met het vergoeden van de onkosten. Bij een totale kostendekking is er namelijk sprake van een verkapte auto van de zaak...

Klaar voor flexibel werken 2014

SalarisadministratieVeel werknemers zien het flexibele werken graag zo snel mogelijk ingaan. Door een initiatiefwet van Eddy van Hijum (CDA) en Linda Voortman (GroenLinks) komt deze wens wellicht uit. Zij pleiten voor de mogelijk...

Flinke toename werkloosheid in onderwijs

SalarisadministratieVanaf oktober zal het rijk meebetalen aan banenplannen per sector, zodat de stijgende werkloosheid een halt wordt toegeroepen. Met name jongeren komen steeds meer in de problemen met het vinden van een baan. V...

Proefprocedures bezwaar crisisheffing 2013

SalarisadministratieMeer dan 10.000 bezwaren heeft de Belastingdienst afgelopen maanden ontvangen tegen de crisisheffing. Er is daarom besloten om voor een geselecteerde categorie bezwaren, proefprocedures te starten tot bij de h...

Werknemer staat in zijn recht bij wisseling payroll

HR servicesAgentschap NL, onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken, heeft zich verslikt in de wereld van de payrollconstructies. De rechter in Den Haag oordeelde dat de werknemers van het agentschap onder de re...

30%-regeling vervalt na drie maanden werkloosheid

SalarisadministratieDe 30%-regeling is, na een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam, niet meer geldig wanneer de werknemer langer dan drie maanden werkloos is of er op eigen initiatief tussenuit gaat. Het zou de expertise van ...

Juli: maand van de nieuwe wet- en regelgeving

SalarisadministratieDe afgelopen maanden hebben wij u op de hoogte gebracht van aankomende nieuwe of aangepaste wet- en regelgevingen. Per 1 juli gaan de meesten officieel in gebruik. Hierbij een helder overzicht voor u als onder...

Bijstandsuitkering in plaats van Wajong

SalarisadministratieDe komende jaren staat een herkeuring van alle Wajongers op de planning. Het idee is om jong-gehandicapten die in staat zijn te werken, een bijstandsuitkering in plaats van een Wajong uit te keren. Naar verlui...

Veranderingen loon- en inkomstenbelasting 2014

SalarisadministratieIn opdracht van Minister Weekers heeft de Commissie Van Dijkhuizen het eindrapport voor een nieuw belastingstelsel gepresenteerd. De aanpassingen zouden grote gevolgen hebben voor de loon- en inkomstenbelastin...

Versoberd pensioen aangevuld met spaargeld

SalarisadministratieWerkgevers- en werknemersorganisaties hebben hun kans gegrepen om een aanvulling te doen op de versobering van de pensioenen. Zij pleiten voor een extra optie om te sparen naast het opgebouwde pensioen....

Werkbonus per 2014 verantwoordelijkheid werkgever

SalarisadministratieOudere werknemers en zzp-ers zullen per januari 2014 een werkbonus via hun maandelijkse loonstrookje ontvangen. Hiermee hoeven zij niet achteraf de extra heffingskorting via de inkomstenbelasting te claimen....

Aanpassing overbruggingsregeling 2013 tot 2019

SalarisadministratieDe knoop is doorgehakt: er komt een overbruggingsregeling met terugwerkende kracht. Maar de groep voor wie dit opgaat is beperkt. Vroeg-gepensioneerden of VUT-ers die tot tweemaal het bruto minimumloon verdien...

Ontslagrecht 2013 prijzig voor werkgever

SalarisadministratiePer november 2013 zal, volgens de planning, het wetsvoorstel ontslagrecht worden ingediend bij de Tweede Kamer. Eerder informeerden wij u al over de veranderingen van het ontslagrecht. Wat nog niet bekend was,...

Vind hier uw bezwaarschrift tegen (verlenging) crisisheffing

SalarisadministratieZoals eerder werd aangekondigd, zal de crisisheffing niet zonder slag of stoot verlopen. Op 1 maart jl. hebben wij u via ons blog geïnformeerd over de twijfels rondom de geldigheid van de eindheffing hoog...

Gelijkstelling Zvw voor buitenlandse werknemer

SalarisadministratieIn een brief aan de Tweede Kamer geeft Minister Weekers van Financiën antwoord op vragen omtrent de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) en de veranderende Zorgverzekeringswet (Zvw). Voor Nederlandse werknem...

Uitspraak Hoge Raad 2013: dubbele uitbetaling flexwerker

SalarisadministratieDe Hoge Raad heeft onlangs de onduidelijkheid rondom het garantieloon van de flexibele werknemer opgehelderd. Wanneer een oproepkracht meerdere malen per dag wordt opgeroepen, dan heeft de persoon in kwestie p...

Einde atv/adv- en seniorendagen in zicht wegens bezuinigingen

SalarisadministratieWerknemers uit 450 cao’s moeten rekening houden met een vermindering van atv/adv- dagen en seniorendagen, zonder enige compensatie. Werkgevers willen op die manier kosten besparen. In 20...

Stijging bruto minimumloon 2013

SalarisadministratieTerwijl de broekriemen worden aangetrokken en bezuinigingen het land teisteren, komt de overheid met een verhoging van het wettelijk bruto minimumloon en minimumjeugdloon. Dit zal per 1 juli 2013 ingevoerd wor...

Verrassend einde Koninklijke verloning bij Salure

SalarisadministratieMet weemoed neemt Salure per april afscheid van een geliefd verlonend werknemer. Mw. Beatrice zal haar taak, met gouden randje, overdragen aan een naaste familielid, Dhr. Alex de Vierde. Hoewel er een roerige geschied...

Zorg akkoord 2013: verzachting van bezuinigingen

SalarisadministratieVanmiddag om 14.30 is het nieuwe akkoord over de zorg getekend. Meest opvallend is dat veel bezuinigingsplannen worden verzacht of voorlopig teruggedraaid. Het kabinet, de werkgevers en de sociale partners gav...

Ontwikkelingen akte van cessie en beslagvrije voet

HR servicesDe werknemer hoort tenminste 90% van de bijstandsnorm te ontvangen. In december 2012 kwam de regeling 'beslagvrije voet' ...

Herstel pensioenfondsen, versobering pensioenen

SalarisadministratieDe pensioenfondsen lijken zich langzaamaan te herstellen, waardoor nieuwe verlagingen op de pensioenen waarschijnlijk niet doorgevoerd worden. Desondanks is er op 15 april een wetvoo...

Overbruggingsregeling AOW-gat niet voor iedereen

HR servicesVanaf januari 2013 wordt de AOW-leeftijd met een maand verhoogd en in 2014 met twee maanden. In 2021 wordt zodoende de pensioengerechtigde leeftijd van 67 jaar behaald. Een gevolg hiervan is het ...

Werkkostenregeling 2015 in deze video uitgelegd

FinanceDe werkkostenregeling in 2015 verplicht. In deze video meer over de uitstel van 1 januari 2014 naar 1 januari 20...

Implicaties sociaal akkoord 2013 (Mondriaan akkoord)

SalureImplicaties sociaal akkoord 2013 (Mondriaan akkoord) Gisteravond, op 11 april rond de klok van negen, werd het Mondriaan akkoord bevesti...

WUL 2013 kost geld

Salarisadministratie  Onder het motto ‘leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker’ moeten ruim 3 miljoen gepensioneerden inleveren op hun inkomen. Het vereenvoudigde loonstrookje k...

Aanpassingen 30% regeling

SalarisadministratieDe voorwaarden voor de 30% regeling voor buitenlandse werknemers in Nederland zijn sinds 2012 aangescherpt. Wat is de recente situatie en wat betekent dit voor u als werkgever? Wanneer u een w...

Let op: fout in dagloonberekening Wet Arbeid en Zorg

SalarisadministratieEen nieuwe berekening van het dagloon in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) is foutief per 1 januari 2013 ingevoerd. Deze zou eigenlijk per 1 juni 2013 ingaan. Het gaat specifiek om zwangerschapsuitkeringen. De tech...

Ontslagvergoeding na slapend dienstverband?

SalarisadministratieDoor een recente uitspraak van de kantonrechter te Utrecht, blijkt een ontslagvergoeding aan een werknemer in slapend dienstverband niet altijd van toepassing. Volgens de rechtbank moet er rekening gehouden wo...

Invoering werkkostenregeling uitgesteld tot 2015

Salarisadministratie  Vandaag heeft minister Weekers van Financiën laten weten dat de werkkostenregeling alsnog een jaar wordt uitgesteld. In plaats van 1 januari 2014, zal de WKR per 1 januari 2015 ingevoerd wo...

Crisisheffing niet zonder slag of stoot

Salarisadministratie‘In strijd met het Europees recht’ In maart 2013 zou u als werkgever in de loonaangifte van u...

Nietig verklaring ontslag bij gebruik oude AOW-leeftijd

HR servicesOpnieuw ontwikkelingen in de overbruggingsregeling van de AOW-leeftijd. Als werkgever kunt u zich, bij het ontslaan van een oudere werknemer, niet beroepen op de arbeidsovereenkomst waarin is afgesproken dat d...

Verplichte Werkkostenregeling 2014 vertraagd

SalarisadministratiePer 1 januari 2014 zou de werkkostenregeling (WKR) verplicht worden, maar de implementatie ervan bleek lastiger dan vooraf was aangenomen. De politiek liet daarom afgelopen week weten dat de invoering van de W...

AOW-gat 2013 opvullen met spaargeld

HR servicesOp 29 mei 2012 deden wij verslag van het feit dat de Tweede Kamer heeft besloten de AOW-leeftijd stapsgewijs te verhogen. Dit als gevolg van het toenmalige ‘...

Handboek loonheffingen 2013

Salure De belastingdienst heeft onlangs het Handboek Loonheffingen 2013 gepubliceerd. Hierin vindt u informatie over de loonheffingen 2013. Er zijn twee publicaties beschikbaar: een over werkkostenregeling en ee...

Wijziging werkkostenregeling 1 januari 2013

FinanceDe vrije ruimte in de Werkkostenregeling (WKR) gaat per 1 januari 2013 van 1,4%, niet naar 1,6% maar naar 1,5% (http://www.salure.nl/blog/wijziging-werk...

Veel schooldirecteuren in control met een digitaal, transparant proces!

SalureIn 2012 hebben veel scholen gekozen voor de dienstverlening van Salure. Voorgaande jaren mochten we al diverse scholen als klant begroeten (o.a. Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs Apeldoorn en &n...

Ontwikkelingen beslagvrije voet 2013 en akte van cessie

SalarisadministratieEr is veel te doen rondom de wettelijke regeling van de beslagvrije voet 2013. Minister Klijnsma van Sociale...

Nieuwe aanpak personeelbeleid en toekennen loonsverhoging

SalureLoon wordt afhankelijk van persoonlijke prestatie Flinke veranderingen in het personeelbeleid van Nederlandse bedrijven, volgens Watson Towers. De verhoging van loon in ...

Verandering uitkeringen en premies II

SalarisadministratieVanaf 1 januari 2013 worden verschillende uitkeringen aangepast, waaronder de WW, WIA en WAO. Deze aanpassingen vloeien voort uit het feit dat deze uitkeringen gerelateerd zijn aan het wettelijk minimumloon dat ve...

Verandering uitkeringen en premies I

SalarisadministratieVanaf 1 januari 2013 worden verschillende uitkeringen aangepast, waaronder de WW, WIA en WAO. Deze aanpassingen vloeien voort uit het feit dat deze uitkeringen gerelateerd zijn aan het wettelijk minimumloon dat ve...

Wijziging ziektewet: ziektewetpremie en WGA-flexpremie 2014

HR servicesVanaf 2014 doet een pakket van maatregelen zijn intrede voor de Ziektewetpremie en WGA-flexpremie (blog: gevolgen wijzigingen ziektewe...

De gevolgen voor de salarisadministratie van wijziging regeerakkoord

SalarisadministratieDe start van kabinet Rutte II ging gepaard met veel onrust over de aangekondigde inkomensafhankelijke zorgpremie; dit heeft uiteindelijk geleid tot een wijziging van het regeerakkoord. (http://www.salure.nl/blog/gewij...

Wijziging ontslagrecht 2014

HR services  De maatregel die bedrijven vanaf 2014 zou laten meebetalen aan de WW-uitkeringen van ontslagen werknemers, wordt geschrapt (http://www.salure.nl/blog/regeerakkoord-ontslagrecht). In  het nieuwe akk...

Veranderingen rond Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)

HR servicesMet ingang van 1 januari 2014 vervalt de automatische verlenging van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR), die was ingevoerd in 2009. Deze maatregel heeft gevolgen voor freelancers en zelfstandigen zonder perso...

Onderwijs: het oude werken versus het nieuwe werken

Salure  Papieren rapporten werden gegenereerd door verouderde systemen. Kies met Salure (...

Flexwerker krijgt voortaan minimumloon

SalureFlexwerker krijgt voortaan minimumloon  Afgelopen vrijdag heeft het kabinet besloten dat het wettelijke minimumloon ook van toepassing zal zij...

Sinterklaas International: een tevreden klant van Salure

SalureEen van de meest opzienbarende klanten van Salure is ongetwijfeld Sinterklaas International (SI). SI is een non-profit seizoensgebonden organisatie, ooit begonnen in Spanje, maar sinds jaar en dag ook actief i...

Financiële problemen van personeel treft werkgever

SalarisadministratieBedrijven raken steeds vaker betrokken bij financiële problemen van werknemers en dit heeft verregaande consequenties voor de ondernemingen zelf. Dat blijkt uit een onderzoek dat het Nibud (Nationaal Instituut vo...

Wijziging Werkkostenregeling

FinanceDe vrije ruimte in de Werkkostenregeling (WKR) gaat per 1 januari 2013 van 1,4% naar 1,5%. De verhoging met 0,1% uit het Belastingplan 2013 – waardoor de vrije ruimte zou uitkomen op 1,6% – gaat niet door....

Gewijzigde regeerakkoord: implicaties voor de salarisadministratie

SalarisadministratieIn onze laatste berichtgeving zijn de gevolgen van het regeerakkoord voor het ontslagstelsel besproken. De start van kabinet Rutte II ging gepaard met veel onrust over de aangekondigde inkomensafhankelijke z...

Regeerakkoord: ontslagrecht

HR servicesDe PvdA en VVD hebben op het gebied van ontslagrecht een aantal wijzigingen opgesteld. Schrapping bijdrage WW-uitkeringen De maatregel die ondernemi...

Minimumloon eerste helft 2013

SalarisadministratieHet minimumloon voor de eerste helft van komend jaar is eind oktober bekend gemaakt. Het minimumloon stijgt vanaf volgend jaar met 0,91 % en is vastgesteld op basis van de gemiddelde ontwikkelingen in contractlonen. V...

Gevolgen wijzigingen Ziektewet voor werkgevers

HR servicesEr is een wetswijziging op komst die invloed heeft op werkgevers met veel tijdelijke werknemers. In dit artikel wordt nader ingegaan op de gevolgen voor werkgevers. ...

Zekerheid met Salure

SalureUitbesteden aan Salure betekent een einde aan alle onzekerheid over uw salarisverwerking!  Its better to be sure than to be sorry!...

Vitaliteitsregeling

SalureInmiddels heeft de rijksoverheid ingestemd met het laten vervallen van de vitaliteitsregeling. Dit was het oorspronkelijke plan....

Eenmalige eindheffing hogelonen 2013

SalureEenmalige eindheffing hogelonen 2013 van 16%....

Registratieplicht werkgevers voor uitlenen arbeidskrachten

SalureOp 1 juli 2012 is de registratieplicht in werking getreden voor alle werkgevers die arbeidskrachten tegen een vergoeding beschikbaar stellen aan anderen. Bekijk de ins en outs....

Werkkostenregeling: kerstpakketten 2012

ConsultingWanneer u de werkkostenregeling al hanteert en dit jaar kerstpakketten inslaat voor uw werknemers, dient u rekening te houden met het maximale bedrag van € 91,- (inclusief BTW). Als u de werkkostenregeling niet h...

Salarisadministratie uitbesteden

SalureDeze video biedt u meer informatie over salarisadministratie uitbesteden aan Salure. De pijlers van de dienstverlening van ...

Wie is Salure

SalureDeze video biedt u meer informatie over Salure in het algemeen. Veel kijkplezier! Kwaliteit, continuiteit en service staan bij ons hoog in het vaandel. Dit betekend da...

Onderwijs

SalureDeze video biedt u meer informatie over de diensten van Salure aan onderwijsinstellingen. Jarenlang is de onderwijsmarkt beheerst door dienstverleners die onvoldoende in staat waren de administratieve processe...

HR uitbesteden

SalureDeze video biedt u meer informatie over HR-administratie uitbesteden aan Salure.    Heeft u ook g...

Continuïteitsborging

SalureDeze video biedt u meer informatie over de dienst continuïteitsborging van Salure. Dit houdt in dat u zelf uw ...

De AFAS Expert van Salure

SalureDeze video biedt u meer informatie over de AFAS Experts van Salure. Onze experts zijn grondig getraind op salarisadministratief gebied (VPS-niveau) en beschikk...

Wijzigingen afdrachtsvermindering werken en leren

SalarisadministratieHet Belastingplan 2013 biedt nieuw zicht op het opleiden van werknemers in uw onderneming. Het rapport ‘...

Deelakkoord begroting 2013

ConsultingIn dit bericht wordt dieper ingegaan op de besluiten in het deelakkoord van de begroting 2013 die betrekking hebben op de financiële en salarisadministratie...

Forensentaks: definitie en gevolgen (ambulant) woon-werkverkeer

ConsultingOp Prinsjesdag is aan de Tweede Kamer het plan gepresenteerd waarin meer informatie gegeven werd over de forensentaks. De definitie voor woon-werkverkeer staat als volgt beschreven: “Van woon-werkver...

Belastingplan 2013: maatregelen financiële- en salarisadministratie

ConsultingWij hebben voor u een lijst opgesteld van maatregelen uit het belastingplan 2013 die qua financiële of salarisadministratie een gevolg gaan hebben voor uw organisatie. ...

Uitstel betaling loonbelasting en BTW voor MKB

SalarisadministratieAfgelopen week heeft staatssecretaris Weekers op BNR bekend gemaakt te werken aan een BTW-uitstelregeling voor kleine ondernemers.  Vandaag zal bekend worden gemaakt dat er over de BTW (Finance), loonbela...

Afschaffing franchise Awf-premie in 2013

SalarisadministratieDe franchiseregeling voor de Awf-premie van werkgevers wordt in 2013 afgeschaft.  Uniforme heffingsgrondslag Om een uniforme heffingsgrondslag te bereiken, ...

Arbeidsongeschiktheid: Gedifferentieerde WGA-premie 2013

HR servicesBegin september heeft het UWV de WGA-premie vastgesteld voor het jaar 2013. De WGA-premie is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidsrisico van de verzekerde werkgever. Er wordt een verschil gemaakt tussen grote en ...

Verkiezingsprogramma: AOW-leeftijd

SalureIn het bericht ‘AOW-leeftijd verhoging: Eerste Kamer stemt met wetten Lenteakkoord in’ zijn de...

Verkiezingsprogramma: forensentaks

SalureIn het Lenteakkoord hebben VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie besloten om het belastingvrij vergoeden van reiskosten af te schaffen. De maatregel zou 1,3 miljard euro opleveren. In het bericht '...

Tweeledige administratie bij OV-abonnement

SalarisadministratieAls de plannen voor herziening van de reiskosten doorgang vinden, dient u in het jaar 2013 bij een OV-abonnement een splitsing te maken in uw administratie. Er d...

BTW-voordeel voor oudere auto van de zaak

Salure  Staatssecretaris Weekers heeft ingestemd met het voorstel voor BTW-voordeel bij oudere auto’s van de zaak. Goed nieuws voor ondernemers die hun bedrijfsauto privé gebruiken, of hun personee...

Let op: beide kanten van het identiteitsbewijs duidelijk kopiëren anders geldt het anoniementarief

SalureEen recente rechtszaak in Leeuwarden heeft nog eens benadrukt dat het goed administreren en controleren van de gegevens van uw werknemers belangrijk is. Wanneer een werknemer in dienst treedt, wordt normaliter...

Teruggaaf Zorgverzekeringbijdrage van uw onderneming 2011

SalarisadministratieWanneer u voor bepaalde werknemers te veel inkomensafhankelijke bijdrage aan de Zorgverzekeringswet heeft ingehouden over het jaar 2011, zal de Belastingdienst het te veel betaalde bedrag in het derde kwartaal terugbe...

Weekers keurt nihilbijtelling voor dieselauto’s met C02-uitstoot van 0 tot 50 gr/km goed

Salarisadministratie  Staatssecretaris Weekers (Financiën) heeft goedkeuring gegeven aan de maatregel voor nihilbijtelling  v...

AOW-leeftijd verhoging: Eerste Kamer stemt met wetten Lenteakkoord in

 

De Eerste Kamer heeft voor het zomerreces ingestemd met enkele fiscale maatregelen uit het Begrotingsakkoord 2013. Zo zal de leeftijd voor de Algemene Ouderdoms Wet (AOW) na meer dan een halve eeuw worden verhoogd. Een meerderheid van 39 van de 75 zetels heeft ingestemd met de plannen uit het Lenteakkoord.

Wetten ingestemd door de Eerste Kamer

1. Eerder hebben wij u al bericht over de verhoging van de AOW-leeftijd. De AOW-leeftijd zal van 65 in stappen worden verhoogd tot 66 jaar per 2019 en 67 in 2023.

2. Vanaf 1 oktober 2012 zal het BTW-tarief van 19 % naar 21 % worden verhoogd.

3. Voor werkgevers zal er eenmalig een pseudo-eindheffing gehouden worden over werknemers met lonen boven de  € 150.000 binnen het jaar 2012. In 2013 zal de een eenmalige extra eindheffing van 16 % worden gehouden.

4. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het schrappen van de mobiliteitsbonus voor werknemers boven de 55 jaar. De premiekorting voor werknemers boven de 62 jaar wordt ook afgeschaft.

Afschaffing onbelaste reiskostenvergoeding

De afschaffing onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer wordt apart ingediend in een nieuw wetsvoorstel na het zomerreces. De Tweede Kamer en Eerste Kamer zullen het wetsvoorstel in het najaar behandelen.

Gevolgen voor AOW-ers

Het CBS heeft na het besluit van de Eerste Kamer uitgerekend wat de gevolgen zijn voor de pensioensgerechtigden. “In 2025 telt Nederland naar verwachting ruim 3,8 miljoen 65-plussers. Bij ongewijzigd beleid zou daarmee het aantal in Nederland woonachtige AOW-ers met 1,1 miljoen groeien ten opzichte van 1 januari 2012. De op 10 juli door de Eerste Kamer aangenomen wetswijziging vermindert de groei van deze groep met ruim een half miljoen.”

Bron CBS.

Gevolgen AOW na instemming Lenteakkoord

 Jaaropgave verandert per 1 januari 2013 door invoering Wet uniformering loonbegrip (WUL)

SalarisadministratieStaatsecretaris Weekers (Financiën) heeft de Eerste en Tweede Kamer geïnformeerd over de inwerkingtreding van Wet uniformering loonbegrip. Vanaf 2013 zal de jaaropgave informatie over werkgeversbijdragen WW,...

Belasten reiskostenvergoeding: vooralsnog steun Tweede Kamer

ConsultingAfgelopen week hebben CDA, GroenLinks, ChristenUnie, VVD en D66 nogmaals hun steun voor de reiskostenvergoeding uitgesproken. PvdA had een voorstel tot schrapping van de in 2013 ingaande wet ingediend, de participante...

Vanaf juli registratieplicht bij het uitlenen van arbeidskrachten

ConsultingDe overheid heeft een nieuwe wet ingevoerd die gevolgen heeft voor alle werkgevers die arbeidskrachten verhuren of arbeidskrachten inhuren. Vanaf 1 juli treedt een registratieplicht in werking voor alle werkg...