AOW-leeftijd versneld omhoog

In 2021 wordt de AOW-leeftijd opgeschroefd naar 67 jaar. Mits het wetsvoorstel van staatssecretaris Jette Kleinsma wordt goedgekeurd door de Tweede Kamer. Salarisadministrateurs, werkgevers en werknemers moeten zich hierop voorbereiden.

In 2021 wordt de AOW-leeftijd opgeschroefd naar 67 jaar. Mits het wetsvoorstel van staatssecretaris Jette Kleinsma wordt goedgekeurd door de Tweede Kamer. Salarisadministrateurs, werkgevers en werknemers moeten zich hierop voorbereiden.

Volgens Kleinsma is de versnelde verhoging nodig, omdat werkenden steeds ouder worden en langer een AOW-uitkering nodig hebben. Afgelopen maandag stuurde zij het voorstel naar het kabinet. Daarin staat dat de AOW-leeftijd per 2016 versneld omhoog gaat. 

De verhoging houdt in dat in 2018 de AOW gerechtigde leeftijd op 66 jaar uitkomt en in 2021 uiteindelijk op 67 jaar; twee jaar eerder dan in het huidige tempo. Per 2022 wordt er jaarlijks gekeken naar de gemiddelde levensverwachting, waarna de AOW-leeftijd eventueel verder omhoog moet.

AOW-gat
Eerder informeerde Salure u al over de overbruggingsregeling; een uitkering voor mensen met lage inkomens die door de versnelde verhoging in het zogenoemde AOW-gat vallen. Deze regeling is door de aanstaande plannen ook verruimd, zoals afgesproken met vakbonden en werkgevers.  

De overbruggingsregeling is voor 2013 al met de VUT of prepensioen gingen. Vanaf hun 65e ontstaat er een gat tot aan het ingaan van de actuele AOW-leeftijd. Om grote financiële problemen te voorkomen, krijgen zij in deze overbruggingsjaren een uitkering op minimumniveau. Dit geldt alleen voor mensen waarbij het inkomen niet hoger is dan tweemaal het minimumloon voor alleenstaanden of driemaal het minimloon voor samenwonenden. 

Liever een advies op maat?

Wilt u door ons gebeld worden? Wij nemen binnen een uur contact met u op. Kies Salure voor:

  • innovatie
  • procesefficiency
  • professionele aandacht
  • sterke betrokkenheid