U bladert door categorie Finance:

Lage-inkomensvoordeel: Salure kan u helpen

Afbeelding bij artikel

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een tegemoetkoming van de overheid voor medewerkers die werken met een laag loon. Er is onder werkgevers veel onduidelijkheid over deze regeling, daarom wil Salure u graag helpen.

Aanvraag WBSO moet eind van de maand binnen zijn

Voor werkgevers die begin volgend jaar gebruik willen maken van de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O), opgelet: de aanvraag moet eind deze maand binnen zijn bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

Verduidelijking WKR: gereedschappen en computers

Voor veel werkgevers, werknemers en salarisadministrateurs is de WKR nog een lastig en onduidelijk vraagstuk. Salure informeert u stapsgewijs over deze nieuwe regeling, om inhoudelijkheden te verduidelijken. In deze blog is het thema ´voorzieningen´, zoals gereedschappen en apparatuur. 

Bijtelling onder de loep

Om bijtelling voor privégebruik van de auto van de zaak te voorkomen, moet aan een maximum van 500 privékilometers per jaar worden gehouden en niet per auto. Hierover bestaat nogal wat onduidelijkheid. Tegelijkertijd pleit de BOVAG voor een nieuw systeem van autobelastingen. Er staan dus aanpassingen op de planning; goed om te weten voor werkgevers, werknemers en salarisadministrateurs.

Bijtelling bij excessief declareren autokosten

Wanneer uw werknemer zijn privé-auto gebruikt voor een beroepsdoeleind, pas dan op met het vergoeden van de onkosten. Bij een totale kostendekking is er namelijk sprake van een verkapte auto van de zaak. Dit wilt u als werkgever uiteraard voorkomen.

Ontslagrecht 2013 prijzig voor werkgever

Per november 2013 zal, volgens de planning, het wetsvoorstel ontslagrecht worden ingediend bij de Tweede Kamer. Eerder informeerden wij u al over de veranderingen van het ontslagrecht. Wat nog niet bekend was, is dat het ontslagrecht prijzig uit kan vallen voor de werkgever.

Financiële problemen van personeel treft werkgever

Bedrijven raken steeds vaker betrokken bij financiële problemen van werknemers en dit heeft verregaande consequenties voor de ondernemingen zelf. Dat blijkt uit een onderzoek dat het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) in samenwerking met Divosa (koepelorganisatie van directeuren van sociale diensten in Nederland) heeft uitgevoerd. Aan het onderzoek werkten 547 Personeel & Organisatieprofessionals en 80 professionals uit de Sociale Werkvoorziening (SW) mee.

BTW-voordeel voor oudere auto van de zaak

Staatssecretaris Weekers heeft ingestemd met het voorstel voor BTW-voordeel bij oudere auto’s van de zaak. Goed nieuws voor ondernemers die hun bedrijfsauto privé gebruiken, of hun personeel de bedrijfsauto privé laten gebruiken. Het bedrag wat zij moeten betalen ter compensatie van het privégebruik, wordt verlaagd.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Meld u dan hier aan om een e-mail te ontvangen zodra wij een nieuw artikel plaatsen. Dit betekend dat u maximaal 2 e-mails per week kan verwachten.

Social media

Altijd op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Volg ons op social media!