U bladert door categorie HR:

Reminder: vakantiewetgeving verandert per 1 januari 2012

Vanaf 1 januari 2012 bestaat er geen beperkte opbouw van vakantiedagen meer bij zieke werknemers. Zieke medewerkers bouwen hetzelfde aantal dagen op als gezonde werknemers. Wettelijke vakantiedagen vervallen per 1 januari 2012 na zes maanden na het kalenderjaar van opbouw. Bovenwettelijke vakantiedagen verjaren na vijf jaar. De opbouw van wettelijke vakantiedagen blijven vier maal de wekelijkse arbeidsduur.

Werkgevers kunnen zonder banken meedoen aan de spaarloonregeling

Verschillende banken nemen geen aanvragen meer in behandeling voor de opening van een spaarloonrekening. Afgelopen week bleek dat het aantal mensen dat nog snel een spaarrekening wilde openen explosief steeg. Nu blijkt dat werknemers die nog mee willen doen aan de spaarloonrekening dit ook zonder...

Wetswijziging vakantiedagen definitief door de Eerste Kamer

Op 24 mei jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de regeling voor vakantie en verlof aan te passen. De wijziging in regelgeving was onder andere noodzakelijk door uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Premiekortingen oudere werknemers

Als uw onderneming een arbeidsgehandicapte of oudere werknemer in dienst neemt of in dienst houdt, kunt u, in sommige gevallen, in aanmerking komen voor een korting op de premies werknemersverzekeringen.De premiekorting kan fors oplopenDe totale korting op de WW-premie en de WAO/WIA-premie kan oplopen tot € 6.500 per werknemer per jaar. Voor parttimers moet u dit bedrag naar rato berekenen. U verrekent de premiekorting met de WAO/WIA-premie en het werkgeversdeel van de WW-premie die u voor al uw werknemers tezamen moet betalen.Premiekorting nooit hoger dan af te dragen premiekorting oudere medewerkersDe korting kan nooit hoger zijn dan het totaalbedrag aan af te dragen premies voor de betreffende werknemer. Als u over een bepaald tijdvak € 450 aan premies moet afdragen, kan de totale korting dus nooit hoger zijn dan die € 450. Misschien gebruikt u daardoor niet de hele premiekorting.

Afspraken in CAO over thuiswerken

Het aantal percentage werknemers dat valt onder een cao met afspraken over thuiswerken is meer dan verdubbeld. Het percentage thuiswerkende werknemers staag van 6 procent in 2007 naar 15 procent in 2009. Dit meldt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). 

Structurele overuren ook uitbetalen bij ziekte

Als een werknemer structureel een aantal uren overwerkt, moet u deze extra uren in principe ook doorbetalen bij ziekte. Dit kunt u echter voorkomen door in de collectieve arbeidsovereenkomst vast te leggen welke uren u als overuren aanmerkt en wat uw beleid hierin is. Rechtbank Utrecht heeft hierover kort geleden nog een uitspraak gedaan.

Extra oplettendheid arbeidsinspectie op onveilige en illegale situaties

De Arbeidsinspectie controleert in 2010 extra op de twee belangrijkste oorzaken voor ongevallen op de werkvloer: onveilige machines en valgevaar. Dit meldt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Aanleiding is de Europese inzet om het aantal arbeidsongevallen in Europa tussen 2007 en 2012 met een kwart terug te brengen. Verder wordt gekeken of werkgevers hun personeel beschermen tegen agressie en geweld. Dit is vooral een groot probleem voor werknemers in de publieke sector zoals verkeersregelaars, brandweerlieden en medewerkers van sociale diensten.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Meld u dan hier aan om een e-mail te ontvangen zodra wij een nieuw artikel plaatsen. Dit betekend dat u maximaal 2 e-mails per week kan verwachten.

Social media

Altijd op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Volg ons op social media!