De fiets van de zaak is een aparte regeling naast de WKR

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarmee voor de fiets van de zaak een aparte regeling geldt naast de Werkkostenregeling die per 1 januari 2011 ingaat.

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarmee voor de fiets van de zaak een aparte regeling geldt naast de Werkkostenregeling die per 1 januari 2011 ingaat.

In het plan kunnen werkgevers en werknemers kiezen voor een onbelaste bijdrage voor de aanschaf van een fiets, waarna bijvoorbeeld vijf jaar geen onbelaste vergoeding voor woon-werkverkeer mogelijk is. Het bedrag van de onbelaste bijdrage moet zo worden vastgesteld dat het budgettair effect nul is. De Tweede Kamer wil dat het kabinet deze regeling opneemt in het Belastingplan 2011.

Werkkostenregeling: wat onbelast vergoeden?

Diverse bestaande fiscale regelingen komen door de Werkkostenregeling onder een algemeen forfait tot een maximum van 1,4% van de totale loonsom. Binnen het forfait kan de werkgever vergoedingen en verstrekkingen aanwijzen waarover geen belasting hoeft te worden betaald. De werkgever heeft binnen het forfait de keuze wat hij wel en wat niet onbelast wil vergoeden of verstrekken aan zijn werknemers.

Uitzonderingen Werkkostenregeling

Binnen de Werkkostenregeling is er een beperkt aantal gerichte vrijstellingen. Deze gerichte vrijstellingen vallen buiten het forfait. De gerichte vrijstellingen zijn bedoeld voor de belangrijkste zakelijke kosten, met de bijbehorende normeringen en beperkingen.

Liever een advies op maat?

Wilt u door ons gebeld worden? Wij nemen binnen een uur contact met u op. Kies Salure voor:

  • innovatie
  • procesefficiency
  • professionele aandacht
  • sterke betrokkenheid