Tarieven onbelaste vergoedingen buitenland aangepast

SalarisadministratieDe vergoedingen voor werken in het buitenland zijn sinds 1 oktober aangepast. Afhankelijk van het land en de te verblijven stad, zijn de maximale onbelaste vergoedingen verhoogd of juist verlaagd. ...

Prinsjesdag 2016: focus op bestrijding werkloosheid

SalarisadministratieVoor het eerst in de geschiedenis arriveerde koning Willem-Alexander in een Glazen Koets op het Haagse Binnenhof. Door het uitspreken van de Troonrede opende hij het nieuwe werkjaar van de Eerste en Tweede Kam...

Voorstel ingediend Verzamelwet SZW 2017

SalarisadministratieHet voorstel voor de Verzamelwet SZW 2017 is gepubliceerd. In deze wet staan kleine wijzigingen die wellicht grote gevolgen heben voor uw onderneming. Per 1 januari 2017 moet de nieuwe wet ingaan....

Slapend dienstverband ook door Hof geaccepteerd

SalarisadministratieEen werkgever is niet verplicht om een werknemer na twee jaar ziekte te ontslaan. Ook als de werkgever het dienstverband alleen in stand houdt om de transitievergoeding te ontlopen, is dit niet ernstig verwijt...

FNV pleit voor eenmalige verhoging minimumloon

Vakbond FNV vraagt om nivelleringsmaatregelen vanuit de overheid. Volgens FNV wordt de financiële ongelijkheid steeds groter. De bond pleit onder andere voor een eenmalige verhoging van het wettelijk minimumloon. 

Onlangs bracht het Centraal Plan Bureau naar buiten dat gepensioneerden en mensen met een uitkering er in 2017 op achteruit zullen gaan in koopkracht, terwijl andere groepen er op vooruit zullen gaan. Dit is volgens de vakbond zorgelijk, omdat de financiële inkomstenverschillen zodoende toenemen. FNV pleit daarom voor herziening van de eerdere belastingverzwaringen voor senioren en uitkeringsgerechtigden.

Naar aanleiding van het onderzoek van het CPB heeft seniorenorganisatie ANBO gezegd dat ze snel herstelmaatregelen van het kabinet verwacht. Volgens de organisatie leveren gepensioneerden al sinds 2008 inkomen in, terwijl zorg- en levensonderhoudkosten blijven stijgen. Dit koopkrachtverlies moet stoppen, aldus de ANBO.

Eenmalige verhoging
Daarnaast stelt FNV voor om het wettelijk minimumloon eenmalig extra te verhogen, zodat werkende armen hun inkomen iets zien stijgen. De financiering van dit plan moet komen uit de financiële meevallers van de overheid volgend jaar, uit hogere inkomensgroepen en uit multinationals. Daarmee legt FNV opnieuw een brug naar de door de vakbond gewenste ´dagobertducktaks´. De taks komt neer op hogere belastingen voor hoge inkomens en in het bedrijfsleven.

Een reactie van het kabinet laat nog even op zich wachten. Het zomerreces duurt tot 5 september. 
Staatssecretaris Wiebes houdt grote schoonmaak in verouderde besluiten

SalarisadministratieNu het Binnenhof in Den Haag verlaten is vanwege het zomerreces, heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën een grote schoonmaak gehouden. Een aantal bepalingen rondom loonheffingsregelingen zijn geschra...

Salure sponsort KWF

SalureKlimmen en klauteren door sloten, baggerbakken en over hindernissen voor het goede doel. Salure wilde hier graag haar financiele bijdrage aan leveren. Mede dankzij deze sponsoring is er in totaal een prac...

Actieplan voor oudere werknemer

SalarisadministratieHet ministerie van Sociale Zaken richt haar aandacht deze periode op de oudere werknemer. Zo pleit minister Asscher voor de herinvoering van de no-riskpolis en heeft hij het actieplan Perspectief voor vijftigp...