Fouten in Handboek Loonheffingen 2011

De Belastingdienst heeft in het Handboek loonheffingen in de passages over de werkkostenregeling een aantal dingen moeten corrigeren. Het gaat hierbij om fouten in de tekst.

De Belastingdienst heeft in het Handboek loonheffingen in de passages over de werkkostenregeling een aantal dingen moeten corrigeren. Het gaat hierbij om fouten in de tekst.

Werkkostenregeling is niet correct uitgewerkt

Paragraaf 18.23 van de werkkostenregeling is niet correct uitgewerkt. In de alinea over de werkkostenregeling staat nu dat de verstrekking van een mobiele telefoon en andere communicatiemiddelen onbelast is bij meer dan tien procent zakelijk gebruik. In plaats van  ‘verstrekking’ moest er eigenlijk ‘terbeschikkingstelling’ staan. De verstrekking van mobiele telefoon hoort bij belast loon. De vergoeding of verstrekking mag wel in de forfaitaire ruimte worden opgenomen, zodat de werknemer er geen belasting over hoeft te betalen.

Er werd nog een andere fout gemaakt in paragraaf 19.10.2 in de alinea over de werkkostenregeling. Er staat dat er sprake is van een verhuursituatie wanneer de werknemer de auto van de zaak in zijn eigen garage zet. Dit klopt alleen niet, want het gaat alleen om een verhuursituatie als de garage van de werknemer uitsluitend voor het parkeren van de auto van de zaak wordt gebruikt. Wanneer er spullen in de garage staan, is er geen sprake van een verhuursituatie en moet de vergoeding gezien worden als loon. De vergoeding kan wel in de vrije ruimte opgenomen worden.

Verzekeringsuitkeringen

Ook in paragraaf 4.10 werd een fout gevonden. Deze paragraaf gaat over de verzekeringsuitkeringen die belast zijn voor de loonheffingen. Het maximaal bedrag van kleine afkoopsommen bij de omschrijving van de categorieën verzekeringsuitkeringen is incorrect. Het bedrag € 4.146 wordt genoemd, maar dit moet € 4.171 zijn. 

Liever een advies op maat?

Wilt u door ons gebeld worden? Wij nemen binnen een uur contact met u op. Kies Salure voor:

  • innovatie
  • procesefficiency
  • professionele aandacht
  • sterke betrokkenheid