Onderhandelaarsakkoord voor CAO primair onderwijsbestuurders

Voor onderwijsbestuurders is er een onderhandelaarsakkoord voor de CAO van 1 september tot 1 januari 2020, waarin onder andere een salarisverhoging en eenmalige uitkering is opgenomen. Daarnaast is er afgesproken om aan het werk te gaan om tot een toekomstbestendige CAO te komen vanaf 1 januari 2020.

Van 1 september 2018 tot 1 januari 2020 worden alvast wat wijzigingen doorgevoerd in aanloop naar de nieuwe CAO die per 1 januari 2020 start. De salarisschalen worden per 1 september verhoogd met 2,5% en in oktober wordt eenmalig €750 uitgekeerd naar rato van gewerkt FTE.

Voor onze klanten die gebruik maken van AFAS Profit en de CAO Primair Onderwijs Besturen geïmplementeerd hebben, wordt dit aangepast. Er hoeft dan geen handmatige handeling te worden uitgevoerd. Wel zorgt dit voor een wijziging met terugwerkende kracht. Dit kan betekenen dat er voor medewerkers correctiestroken kunnen ontstaan.

Heeft u vragen wat dit voor uw medewerkers inhoudt of wilt u advies? Neem contact op met de specialisten van Salure op 0182 - 543 643 of neem contact op met uw vaste contactpersoon.

Liever een advies op maat?

Wilt u door ons gebeld worden? Wij nemen binnen een uur contact met u op. Kies Salure voor:

  • innovatie
  • procesefficiency
  • professionele aandacht
  • sterke betrokkenheid