Openbaar onderwijs krijgt ook te maken met WWZ

De eerste kamer is akkoord. De WWZ gaat ook in werking voor het openbaar onderwijs. Hiermee stemt de tweede kamer in met een initiatief wetsvoorstel van de tweede kamer.

Leraren in het openbaar onderwijs hadden een ambtenarenstatus, daardoor hoefden hun werkgevers tot nu toe geen rekening te houden met bepalingen uit de Wet op werk en zekerheid. Dit gaf concurrentievervalsing ten opzichte van leraren in het bijzonder onderwijs, die wél onder de WWZ vielen: Het regelen van vervanging bij ziekte was bijvoorbeeld goedkoper voor  openbare scholen dan voor scholen voor bijzonder onderwijs. Ook hoefde er in het openbaar onderwijs tot nu toe geen transitievergoeding betaald te worden.

Gelijke rechtspositie

Met het aannemen van het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren komt aan dit verschil een einde. De rechtspositie van leraren zal hierdoor voor beide soorten onderwijs hetzelfde worden. De effectuering van deze wet zal nog enkele jaren op zich laten wachten, vanwege de ingrijpende wijzigingen die in wet- en regelgeving nodig zijn.

Wilt u geen risico lopen en de vervangingsadministratie goed borgen? In de vervangingstool zijn automatische blokkades ingebouwd.

Liever een advies op maat?

Wilt u door ons gebeld worden? Wij nemen binnen een uur contact met u op. Kies Salure voor:

  • innovatie
  • procesefficiency
  • professionele aandacht
  • sterke betrokkenheid