Tarieven onbelaste vergoedingen buitenland aangepast

SalarisadministratieDe vergoedingen voor werken in het buitenland zijn sinds 1 oktober aangepast. Afhankelijk van het land en de te verblijven stad, zijn de maximale onbelaste vergoedingen verhoogd of juist verlaagd. ...

Prinsjesdag 2016: focus op bestrijding werkloosheid

Voor het eerst in de geschiedenis arriveerde koning Willem-Alexander in een Glazen Koets op het Haagse Binnenhof. Door het uitspreken van de Troonrede opende hij het nieuwe werkjaar van de Eerste en Tweede Kamer. Wat zijn de belangrijkste punten uit de Miljoenennota, gepresenteerd op deze Prinsjesdag? 

Minister Dijsselbloem bood na de Troonrede de Miljoenennota en de Rijksbegroting aan. Hierin staan de belangrijkste plannen van het kabinet voor volgend jaar en wat die plannen kosten. De verwachte economische groei voor 2017 komt uit op 1,7 procent, terwijl de werkloosheid is verminderd naar 5,8 procent. Daarnaast zal 90 procent van de mensen erop vooruitgaan. 

De belangrijkste punten met betrekking tot uw onderneming en de salarisadministratie zijn:

  • Vereenvoudiging van het  belastingstelsel en toeslagen. Het ministerie van Financiën heeft verschillende organisaties gevraagd naar oplossingen voor bestaande knelpunten uit de praktijk.
  • De Wet tegemoetkomingen loondomein treedt op 1 januari 2017 in werking . Deze wet werd op Prinsjesdag 2015 geïntroduceerd. In de wet is lage-inkomens­voordeel (LIV) opgenomen. De loonkostenvoordelen zijn per 1 januari 2018 van kracht.
  • De regering gaat samen met sociale partners een aantal maatregelen in werking zetten om (langdurige) werkloosheid tegen te gaan. Eén daarvan is een versoepeling van de regels voor seizoenswerk.
  • Werkloze ouderen (50-plussers) krijgen meer ondersteuning bij het vinden van werk. 
  • Het minimumjeugdloon vanaf 21 jaar wordt in stappen afgeschaft
  • Er komen voorstellen om financiering voor groei van het midden - en kleinbedrijf makkelijker te maken. 
  • De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is op 1 mei 2016 ingegaan. Daamee komt per 1 mei 2017 een officieel eind aan de VAR-verklaring.  Er is een transitieperiode van 1 jaar. 
  • De fictieve dienstbetrekking voor commissarissen vervalt in verband met het eveneens vervallen van de VAR. 
  • Directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) van startups hoeven zichzelf vanaf 2017 niet langer een gebruikelijk loon toe te kennen van € 44.000. De eerste drie jaar mogen zij zichzelf een salaris uitbetalen dat minimaal het minimumloon bedraagt.
  • De tegemoetkoming voor specifieke schoolkosten in het mbo gaat omhoog.


Voorstel ingediend Verzamelwet SZW 2017

SalarisadministratieHet voorstel voor de Verzamelwet SZW 2017 is gepubliceerd. In deze wet staan kleine wijzigingen die wellicht grote gevolgen heben voor uw onderneming. Per 1 januari 2017 moet de nieuwe wet ingaan....

Slapend dienstverband ook door Hof geaccepteerd

SalarisadministratieEen werkgever is niet verplicht om een werknemer na twee jaar ziekte te ontslaan. Ook als de werkgever het dienstverband alleen in stand houdt om de transitievergoeding te ontlopen, is dit niet ernstig verwijt...

FNV pleit voor eenmalige verhoging minimumloon

SalarisadministratieVakbond FNV vraagt om nivelleringsmaatregelen vanuit de overheid. Volgens FNV wordt de financiële ongelijkheid steeds groter. De bond pleit onder andere voor een eenmalige verhoging van het wettelijk mini...