Reminder: vakantiewetgeving verandert per 1 januari 2012

Vanaf 1 januari 2012 bestaat er geen beperkte opbouw van vakantiedagen meer bij zieke werknemers. Zieke medewerkers bouwen hetzelfde aantal dagen op als gezonde werknemers. Wettelijke vakantiedagen vervallen per 1 januari 2012 na zes maanden na het kalenderjaar van opbouw. Bovenwettelijke vakantiedagen verjaren na vijf jaar. De opbouw van wettelijke vakantiedagen blijven vier maal de wekelijkse arbeidsduur.

Vanaf 1 januari 2012 bestaat er geen beperkte opbouw van vakantiedagen meer bij zieke werknemers. Zieke medewerkers bouwen hetzelfde aantal dagen op als gezonde werknemers. Wettelijke vakantiedagen vervallen per 1 januari 2012 na zes maanden na het kalenderjaar van opbouw. Bovenwettelijke vakantiedagen verjaren na vijf jaar. De opbouw van wettelijke vakantiedagen blijven vier maal de wekelijkse arbeidsduur.

Er geldt geen terugwerkende kracht voor deze nieuwe vakantiewetgeving. De nieuwe regels hebben dus geen gevolgen voor alle huidige afspraken en regelingen die lopen tot het einde van 2011.

Oude vakantiedagen

De vervaltermijn van zes maanden geldt alleen voor opgebouwde wettelijke vakantiedagen na 1 januari 2012. Vakantiedagen die vóór die datum zijn opgebouwd, houden de verjaringstermijn van vijf jaar en dat geldt ook voor de bovenwettelijke vakantiedagen. Ook voor zieke werknemers blijft tot 1 januari 2012 gelden dat alleen over de laatste zes maanden van de arbeidsongeschiktheid vakantiedagen worden opgebouwd.

 

 

Liever een advies op maat?

Wilt u door ons gebeld worden? Wij nemen binnen een uur contact met u op. Kies Salure voor:

  • innovatie
  • procesefficiency
  • professionele aandacht
  • sterke betrokkenheid