Schadeclaims SZW na uitspraak Hoge Raad

De vakantiewetgeving is volgens de Hoge Raad te laat aangepast aan de Europese Arbeidstijdenrichtlijn. Met als gevolg dat werknemers, die tussen 2006 en 2012 na ziekteverzuim werden ontslagen, massaal schadeclaims inleveren waarin zij hun vakantiedagen opeisen bij het Ministerie van Sociale Zaken.

De vakantiewetgeving is volgens de Hoge Raad te laat aangepast aan de Europese Arbeidstijdenrichtlijn. Met als gevolg dat werknemers, die tussen 2006 en 2012 na ziekteverzuim werden ontslagen, massaal schadeclaims inleveren waarin zij hun vakantiedagen opeisen bij het Ministerie van Sociale Zaken.

In 2012 oordeelde de kantonrechter dat de Nederlandse staat ruim 6 jaar te laat was met het invoeren van de Europese Richtlijnen met betrekking tot uitbetaling van misgelopen vakantiedagen wegens ziekteverzuim. Het hoger beroep werd vervolgens door voormalig minister Kamp van Sociale Zaken aangevoerd. Afgelopen week werd dan eindelijk duidelijk dat ook de Hoge Raad de uitspraak van de kantonrechter volgt.

Betaalde  vakantie
Inmiddels bouwen arbeidsongeschikten en gezonde werknemers evenveel vakantiedagen op, maar voor 1 januari 2012 gold dat arbeidsongeschikte werknemers alleen vakantiedagen opbouwden over het laatste half jaar van hun ziekte. De Europese Arbeidstijdenrichtlijn stelt (al sinds 2006) echter dat werknemers jaarlijks recht hebben op minimaal vier keer de overeengekomen arbeidsduur per week aan betaalde vakantie.

Naar aanleiding van de uitspraak hebben ongeveer 1300 mensen een schadeclaim ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het ministerie laat binnen een maand weten hoe deze claims worden afgehandeld. 

Liever een advies op maat?

Wilt u door ons gebeld worden? Wij nemen binnen een uur contact met u op. Kies Salure voor:

  • innovatie
  • procesefficiency
  • professionele aandacht
  • sterke betrokkenheid