Tarieven onbelaste vergoedingen buitenland aangepast

SalarisadministratieDe vergoedingen voor werken in het buitenland zijn sinds 1 oktober aangepast. Afhankelijk van het land en de te verblijven stad, zijn de maximale onbelaste vergoedingen verhoogd of juist verlaagd. ...

Prinsjesdag 2016: focus op bestrijding werkloosheid

SalarisadministratieVoor het eerst in de geschiedenis arriveerde koning Willem-Alexander in een Glazen Koets op het Haagse Binnenhof. Door het uitspreken van de Troonrede opende hij het nieuwe werkjaar van de Eerste en Tweede Kam...

Voorstel ingediend Verzamelwet SZW 2017

SalarisadministratieHet voorstel voor de Verzamelwet SZW 2017 is gepubliceerd. In deze wet staan kleine wijzigingen die wellicht grote gevolgen heben voor uw onderneming. Per 1 januari 2017 moet de nieuwe wet ingaan....

Slapend dienstverband ook door Hof geaccepteerd

Een werkgever is niet verplicht om een werknemer na twee jaar ziekte te ontslaan. Ook als de werkgever het dienstverband alleen in stand houdt om de transitievergoeding te ontlopen, is dit niet ernstig verwijtbaar. 

Zo oordeelde het hooggerechtshof onlangs over een zaak tussen een zieke werknemer en een werkgever die weigerde het slapend dienstverband te beëindigen. De werknemer vond dat de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte ontbonden moest worden onder toekenning van een transitievergoeding. 

Het hof oordeelde echter, net als de kantonrechter, dat de werkgever niet verplicht is om de werknemer na twee jaar ziekte te ontslaan. Ook niet als dit betekent dat de werkgever daarom geen transitievergoeding hoeft te betalen, iets dat overigens in deze zaak niet als bewezen is geacht. Het dienstverband blijft daarom in stand en de werknemer krijgt geen transitievergoeding mee.

Risico
Dit omzeilen van de transitievergoeding kent enige risico´s. Een werknemer kan zich namelijk weer (gedeeltelijk) hersteld melden. Op dat moment moet de werkgever het salaris betalen. Daarnaast loopt de hoogte van de transitievergoeding op. Als de werkgever besluit de arbeidsovereenkomst alsnog op te zeggen, kan hem dit duur komen te staan. Het kabinet is bezig met een plan om een compensatie toe te kennen aan werkgevers die na twee jaar ziekte een transitievergoeding moeten betalen. FNV pleit voor eenmalige verhoging minimumloon

SalarisadministratieVakbond FNV vraagt om nivelleringsmaatregelen vanuit de overheid. Volgens FNV wordt de financiële ongelijkheid steeds groter. De bond pleit onder andere voor een eenmalige verhoging van het wettelijk mini...

Staatssecretaris Wiebes houdt grote schoonmaak in verouderde besluiten

SalarisadministratieNu het Binnenhof in Den Haag verlaten is vanwege het zomerreces, heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën een grote schoonmaak gehouden. Een aantal bepalingen rondom loonheffingsregelingen zijn geschra...

Salure sponsort KWF

SalureKlimmen en klauteren door sloten, baggerbakken en over hindernissen voor het goede doel. Salure wilde hier graag haar financiele bijdrage aan leveren. Mede dankzij deze sponsoring is er in totaal een prac...