Tarieven onbelaste vergoedingen buitenland aangepast

SalarisadministratieDe vergoedingen voor werken in het buitenland zijn sinds 1 oktober aangepast. Afhankelijk van het land en de te verblijven stad, zijn de maximale onbelaste vergoedingen verhoogd of juist verlaagd. ...

Prinsjesdag 2016: focus op bestrijding werkloosheid

SalarisadministratieVoor het eerst in de geschiedenis arriveerde koning Willem-Alexander in een Glazen Koets op het Haagse Binnenhof. Door het uitspreken van de Troonrede opende hij het nieuwe werkjaar van de Eerste en Tweede Kam...

Voorstel ingediend Verzamelwet SZW 2017

SalarisadministratieHet voorstel voor de Verzamelwet SZW 2017 is gepubliceerd. In deze wet staan kleine wijzigingen die wellicht grote gevolgen heben voor uw onderneming. Per 1 januari 2017 moet de nieuwe wet ingaan....

Slapend dienstverband ook door Hof geaccepteerd

SalarisadministratieEen werkgever is niet verplicht om een werknemer na twee jaar ziekte te ontslaan. Ook als de werkgever het dienstverband alleen in stand houdt om de transitievergoeding te ontlopen, is dit niet ernstig verwijt...

FNV pleit voor eenmalige verhoging minimumloon

SalarisadministratieVakbond FNV vraagt om nivelleringsmaatregelen vanuit de overheid. Volgens FNV wordt de financiële ongelijkheid steeds groter. De bond pleit onder andere voor een eenmalige verhoging van het wettelijk mini...

Staatssecretaris Wiebes houdt grote schoonmaak in verouderde besluiten

Nu het Binnenhof in Den Haag verlaten is vanwege het zomerreces, heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën een grote schoonmaak gehouden. Een aantal bepalingen rondom loonheffingsregelingen zijn geschrapt.  

Misschien wel de belangrijkste opschoning is de afschaffing van de crisisheffing. Werkgevers moesten door de invoering van de heffing, 16 procent over het jaarinkomen van hun werkgevers betalen die boven de € 150.000 verdienden. Dit was één van de maatregelen om het begrotingstekort terug te dringen.

In 2014 besloot de rechtbank in Den Haag dat de crisisheffing voor hoge lonen niet in strijd was met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Daarop werd de heffing met terugwerkende kracht, ondanks de vele protesten van werkgevers, alsnog verlengd.

Echter, werkgevers waren deze eindheffing alleen in 2013 en 2014 verschuldigd. De regels voor de bepaling van de hoogte van het loon voor deze heffing hoeven dus niet langer in Besluit Loonheffingen Diverse Onderwerpen te staan en daarom heeft Wiebes dit onderdeel geschrapt.

WKR
Een andere aanpassing in ditzelfde besluit gaat over de toepassing van eindheffing vóór de werkkostenregeling. De WKR is sinds 2015 verplicht voor elke werkgever,  waardoor de regels verouderd zijn. Voor de vergoeding van aan- en verkoopkosten bij zakelijke verhuizing en de vergoeding van schade die normaal gesproken niet wordt verzekerd, geldt dat ze tegenwoordig onder de vrije ruimte vallen. 

Andere aangepaste besluiten zijn te lezen via deze link: 'BLKB 2016 765M, Loonheffingen. Wijziging beloningen ...Salure sponsort KWF

SalureKlimmen en klauteren door sloten, baggerbakken en over hindernissen voor het goede doel. Salure wilde hier graag haar financiele bijdrage aan leveren. Mede dankzij deze sponsoring is er in totaal een prac...

Actieplan voor oudere werknemer

SalarisadministratieHet ministerie van Sociale Zaken richt haar aandacht deze periode op de oudere werknemer. Zo pleit minister Asscher voor de herinvoering van de no-riskpolis en heeft hij het actieplan Perspectief voor vijftigp...

Wettelijk minimumloon stijgt per 1 juli

SalarisadministratieHet wettelijk minimumloon stijgt per 1 juli 2016.  Werknemers vanaf 23 jaar hebben dan recht op een minimumloon van € 1.537,20 per maand, mits zij in voltijd dienstverband zijn. ...