Verkiezingsprogramma: forensentaks

In het Lenteakkoord hebben VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie besloten om het belastingvrij vergoeden van reiskosten af te schaffen. De maatregel zou 1,3 miljard euro opleveren.

In het Lenteakkoord hebben VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie besloten om het belastingvrij vergoeden van reiskosten af te schaffen. De maatregel zou 1,3 miljard euro opleveren.

In het bericht 'Belasten Reiskostenvergoeding' hebben wij u gemeld dat alleen D66 nog achter het plan staat. D66 had in het verkiezingsprogramma een plan opgenomen voor een overgangsregeling om forenzen te ontzien. Op het partijcongres van afgelopen weekend is de forensentaks intact gelaten; in plaats van de overgangsregeling is een nieuw plan aangenomen om OV-gebruikers tegemoet te komen. Werkgevers zouden aantrekkelijkere voorwaarden krijgen om werknemers te helpen met de forensentaks. Extra geld voor de maatregel zou vanuit de overheid gefinancierd moeten worden.

Verkiezingsprogramma’s

Sinds de vermelding van het plan van D66 zijn alle verkiezingsprogramma’s bekend. VVD wil af van de forensentaks. De ChristenUnie wil een halvering van de forensentaks met een uiteindelijke intreding van de kilometerheffing. CDA kiest voor verlaging van het onbelaste deel van de reiskostenvergoeding. GroenLinks wil OV-reizigers ontzien.

Rover en bonden

Reizigersorganisatie Rover en de bonden (FNV, CNV, MHP) willen dat de forensentaks niet wordt opgenomen in het belastingplan van 2013. De organisaties vrezen dat werknemers vanaf 2013 geld gaan toeleggen om naar hun werk te gaan.
“Dan maakt het niet uit hoe je naar je werk gaat, met het OV of met de auto, iedereen is na 1 januari tussen de 600 en 1200 euro per jaar kwijt aan extra reiskosten.”,aldus de brief die naar het kabinet is gestuurd.

Salarisverwerking

Liever een advies op maat?

Wilt u door ons gebeld worden? Wij nemen binnen een uur contact met u op. Kies Salure voor:

  • innovatie
  • procesefficiency
  • professionele aandacht
  • sterke betrokkenheid