Vitaliteitsregeling

Begin juli heeft Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief aan de Tweede Kamer geschreven over de vitaliteitsregeling. Hoe we de vitaliteitsregeling moeten zien wordt duidelijk in de inleiding. “Vanaf dit jaar gaat de babyboomgeneratie met pensioen en vanaf 2020 krimpt de beroepsbevolking (zie figuur 1). Dit gebeurt in een arbeidsmarkt die in verrassend snel tempo is hersteld na de crisis en waar ook op korte termijn de krapte aan personeel toeneemt. Tegelijk zijn de overheidsfinanciën nog altijd verzwakt als gevolg van diezelfde crisis. Tegen deze achtergrond is de uitdaging voor de toekomst helder: mensen zullen meer, langer en productiever moeten werken.”

Begin juli heeft Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief aan de Tweede Kamer geschreven over de vitaliteitsregeling. Hoe we de vitaliteitsregeling moeten zien wordt duidelijk in de inleiding. “Vanaf dit jaar gaat de babyboomgeneratie met pensioen en vanaf 2020 krimpt de beroepsbevolking (zie figuur 1). Dit gebeurt in een arbeidsmarkt die in verrassend snel tempo is hersteld na de crisis en waar ook op korte termijn de krapte aan personeel toeneemt. Tegelijk zijn de overheidsfinanciën nog altijd verzwakt als gevolg van diezelfde crisis. Tegen deze achtergrond is de uitdaging voor de toekomst helder: mensen zullen meer, langer en productiever moeten werken.”

Het idee is inmiddels uitgewerkt tot een concreet wetsvoorstel. Dit bestaat uit de volgende drie overheidsmaatregelen:

Doorwerken: het stimuleren van doorwerken door ouderen door middel van werkbonussen voor werknemers en evenuteel werkbonussen voor werkgevers.  Mobiliteit: het bevorderen van arbeidsmobiliteit van ouderen door het introduceren van mobiliteitsbonussen bij werkgevers voor het aannemen van oudere uitkeringsgerechtigden en werknemers van 55 jaar en ouder. Loopbaanfaciliteiten voor het ondersteunen van duurzame inzetbaarheid: Het voorstel is een individuele spaarregeling voor het vormen van een financiële buffer, waarmee perioden van inkomensachteruitgang kunnen worden gefinancierd (periode tussen twee banen).

Beoogde invoering en voor de levensloopregeling komt er een overgangsregeling

De beoogde invoeringsdatum van het Vitaliteitspakket is 1 januari 2012. De spaarloon- en levensloopregeling moet plaatsmaken voor de vitaliteitsregeling. Voor de levensloopregeling komt het kabinet met een overgangsregeling. Het is nog niet duidelijk hoe die regeling er precies uit komt te zien. Daarover wordt meer bekend op Prinsjesdag 2011.

Vakbonden zijn vooralsnog not amused

De regering wil de levensloopregeling en het spaarloon vervangen door iets nieuws: de vitaliteitsregeling. Die mag je niet gebruiken om eerder te stoppen met werken. De FNV ziet dat niet zitten. Lees meer op FNV.nl

Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs in een brief aan de Tweede Kamer op hoofdlijnen de beoogde vitaliteitsregeling geschetst. “De mogelijkheid voor politiemensen om vervroegd uit te treden, komt hiermee te vervallen. Dat is voor de ACP onverteerbaar”, aldus ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp. 

 

Liever een advies op maat?

Wilt u door ons gebeld worden? Wij nemen binnen een uur contact met u op. Kies Salure voor:

  • innovatie
  • procesefficiency
  • professionele aandacht
  • sterke betrokkenheid