Tarieven onbelaste vergoedingen buitenland aangepast

SalarisadministratieDe vergoedingen voor werken in het buitenland zijn sinds 1 oktober aangepast. Afhankelijk van het land en de te verblijven stad, zijn de maximale onbelaste vergoedingen verhoogd of juist verlaagd. ...

Prinsjesdag 2016: focus op bestrijding werkloosheid

SalarisadministratieVoor het eerst in de geschiedenis arriveerde koning Willem-Alexander in een Glazen Koets op het Haagse Binnenhof. Door het uitspreken van de Troonrede opende hij het nieuwe werkjaar van de Eerste en Tweede Kam...

Voorstel ingediend Verzamelwet SZW 2017

Het voorstel voor de Verzamelwet SZW 2017 is gepubliceerd. In deze wet staan kleine wijzigingen die wellicht grote gevolgen heben voor uw onderneming. Per 1 januari 2017 moet de nieuwe wet ingaan.

Een verzamelwet bestaat uit veelal technische en redactionele wijzigingen in wetten met diverse onderwerpen. Een belangrijk verschil met een ´gewone´ wet is dat er geen ingrijpende wijzigingen in staan waar groot budget voor nodig is.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen die zijn opgenomen in de Verzamelwet SZW 2017?

  • De bovengrens van het lage-inkomensvoordeel ligt voortaan niet op 120 procent maar op naar 125 procent van het wettelijk minimumloon. Dit komt omdat er in 2017 wordt uitgegaan van een 40-urige werkweek.
  • De no-riskpolis gaat gelden voor alle werknemers die onder de Participatiewet vallen. Met als gevolg dat werkgevers niet meer opdraaien  voor de kosten van de loondoorbetaling bij ziekte. Daarnaast tellen de werknemers niet mee  voor het vaststellen van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). 
  • Eigenrisicodragers voor de Ziektewet kunnen, zonder tussenkomst van UWV,  een proefplaatsing goedkeuren voor (ex-)werknemers met een ZW-uitkering.
  • UWV, de gemeente en de Sociale Verzekeringsbank zullen geen gegevens meer opvragen die al in de polisadministratie of basisregistratie staan.
  • Werkgevers kunnen informatie opvragen bij het UWV over hun uitzendkrachten. Deze informatie stata in het doelgroepregister. 

De Verzamelwet SZW 2017 (pdf) moet nog worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer. Als de Kamers akkoord zijn, dan wordt de wet daadwerkelijk van toepassing. Het kan zijn dat sommige wijzigingen pas na 1 januari 2017, met terugwerkende kracht, worden doorgevoerd. 
Slapend dienstverband ook door Hof geaccepteerd

SalarisadministratieEen werkgever is niet verplicht om een werknemer na twee jaar ziekte te ontslaan. Ook als de werkgever het dienstverband alleen in stand houdt om de transitievergoeding te ontlopen, is dit niet ernstig verwijt...

FNV pleit voor eenmalige verhoging minimumloon

SalarisadministratieVakbond FNV vraagt om nivelleringsmaatregelen vanuit de overheid. Volgens FNV wordt de financiële ongelijkheid steeds groter. De bond pleit onder andere voor een eenmalige verhoging van het wettelijk mini...

Staatssecretaris Wiebes houdt grote schoonmaak in verouderde besluiten

SalarisadministratieNu het Binnenhof in Den Haag verlaten is vanwege het zomerreces, heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën een grote schoonmaak gehouden. Een aantal bepalingen rondom loonheffingsregelingen zijn geschra...