Werkkostenregeling: kerstpakketten 2012

Wanneer u de werkkostenregeling al hanteert en dit jaar kerstpakketten inslaat voor uw werknemers, dient u rekening te houden met het maximale bedrag van € 91,- (inclusief BTW). Als u de werkkostenregeling niet hanteert kunt u voor € 70,- (inclusief BTW) fiscaal vriendelijk uitgeven. Wanneer u de afgelopen jaren de vrijgestelde € 70,- heeft gehanteerd zoals gebruikelijk, kunt u 30 % afwijken van wat gebruikelijk is. Dit komt neer op de bovengenoemde € 91,-.

Wanneer u de werkkostenregeling al hanteert en dit jaar kerstpakketten inslaat voor uw werknemers, dient u rekening te houden met het maximale bedrag van € 91,- (inclusief BTW). Als u de werkkostenregeling niet hanteert kunt u voor € 70,- (inclusief BTW) fiscaal vriendelijk uitgeven. Wanneer u de afgelopen jaren de vrijgestelde € 70,- heeft gehanteerd zoals gebruikelijk, kunt u 30 % afwijken van wat gebruikelijk is. Dit komt neer op de bovengenoemde € 91,-.

De werkkostenregeling dient uiterlijk vanaf 2014 intrede te nemen in uw onderneming. De regeling vervangt alle fiscale regels voor vergoedingen. In 2012 mag u maximaal 1,4 % van het totaalbedrag dat u besteedt aan uw personeel (de fiscale loonsom) onbelast vergoeden of verstrekken. Vanaf 2013 wordt de vrije ruimte verhoogd naar 1,6 %.

Wanneer de werkkostenregeling nog niet in uw onderneming wordt gehanteerd dient u over de maximale € 70,- de 20 % eindheffing te berekenen. Als u de werkkostenregeling toepast en boven het bedrag van € 91,- uitkomt, dient u boven de vrijgestelde ruimte een belastingtarief van 80 % te hanteren.

Kijk ook op Belastingdienst.nl voor meer informatie.

Kerstpakket 2012


 

Liever een advies op maat?

Wilt u door ons gebeld worden? Wij nemen binnen een uur contact met u op. Kies Salure voor:

  • innovatie
  • procesefficiency
  • professionele aandacht
  • sterke betrokkenheid