Wetsvoorstel flexibele AOW ingediend

Het flexibel in laten gaan van de AOW, komt dichterbij. Met het initiatiefwetsvoorstel van Tweede Kamerlid Klein zouden werknemers vijf jaar eerder of later dan hun pensioengerechtigde leeftijd hun AOW-uitkering kunnen starten. 

Het flexibel in laten gaan van de AOW, komt dichterbij. Met het initiatiefwetsvoorstel van Tweede Kamerlid Klein zouden werknemers vijf jaar eerder of later dan hun pensioengerechtigde leeftijd hun AOW-uitkering kunnen starten. 

Een werknemer kan er dus voor kiezen om, mocht het wetsvoorstel door de Kamer komen, de AOW later of eerder in te laten gaan. Mocht de medewerker later zijn AOW willen opnemen, dan leidt dit tot een vaste verhoging van 6,5 procent van de bruto AOW-uitkering per jaar. 

Netto
Andersom geldt: de AOW eerder laten ingaan heeft als gevolg dat er een verlaging van eveneens 6,5 procent van de netto AOW-uitkering per jaar plaatsvindt. Waarom over het netto bedrag? Werknemers die de uitkering eerder laten ingaan moeten de premie blijven doorbetalen tot zij de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Als de korting over de bruto uitkering wordt toegepast, leidt dit tot een groot verschil tussen het netto inkomen vóór en na de AOW-leeftijd. 

Gedeeltelijk
Als het voorstel van Klein wordt goedgekeurd, dan is er nog een andere mogelijkheid voor werknemers, namelijk om de uitkering gedeeltelijk op te nemen. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staat overigens niet achter het ingediende wetsvoorstel. Het plan zou te prijzig en te ingewikkeld zijn. Daarnaast zou het volgens haar een negatief effect hebben op de werkgelegenheid. Het voorstel moet eerst goedgekeurd worden door de Eerste en Twee Kamer. 

Liever een advies op maat?

Wilt u door ons gebeld worden? Wij nemen binnen een uur contact met u op. Kies Salure voor:

  • innovatie
  • procesefficiency
  • professionele aandacht
  • sterke betrokkenheid