Wettelijk minimumloon per 1 juli 2012

Per 1 juli 2012 is er een verhoging van 0,66% van het bruto wettelijk minimumloon en het bruto minimumjeugdloon. Bij de salarisverwerking vanaf 1 juli is dit van kracht.

Per 1 juli 2012 is er een verhoging van 0,66% van het bruto wettelijk minimumloon en het bruto minimumjeugdloon. Bij de salarisverwerking vanaf 1 juli is dit van kracht.

De gevolgen van het besluit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn de minimumjeugdlonen als volgt:

Wettelijk minimumloon per 1 juli

Het bruto minimumloon per uur per 1 juli 2012 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband is als volgt bepaald:

Minimum uurloon per 1 juli 2012

Liever een advies op maat?

Wilt u door ons gebeld worden? Wij nemen binnen een uur contact met u op. Kies Salure voor:

  • innovatie
  • procesefficiency
  • professionele aandacht
  • sterke betrokkenheid