Terug naar het overzicht

Ingangsdatum AOW start op 65e verjaardag

Per 1 april 2012 wijzigt de ingangsdatum van de AOW. Nu nog begint de AOW op de eerste dag van de maand waarop iemand 65 jaar wordt. Vanaf 1 april 2012 gaat de AOW pas in vanaf de dag waarop iemand de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Over de maand waarop iemand de 65-jarige leeftijd bereikt, wordt dus een gedeeltelijke AOW-uitkering uitbetaald.

De nieuwe ingangsdatum van het AOW-pensioen heeft mogelijk ook gevolgen voor mensen die al 65 jaar zijn én een AOW-toeslag hebben. De AOW-toeslag loopt door tot de dag waarop hun partner 65 jaar wordt.

Meeste pensioenfondsen hebben hun reglementen nog niet aangepast en zijn in overweging of dit ook opgeschoven moet gaan worden naar de dag waarop de pensioengerechtigde leeftijd daadwerkelijk is bereikt.

Lees er meer hierover op: http://overheidsloket.overheid.nl/index.php?p=product&product_id=669Volg ons en deel dit bericht

Volg ons en deel dit bericht