Terug naar het overzicht

Invoering Wet uniformering loonbegrip (WUL)

Staatsecretaris Weekers (Financiën) heeft de Eerste en Tweede Kamer geïnformeerd over de inwerkingtreding van Wet uniformering loonbegrip. Vanaf 2013 zal de jaaropgave informatie over werkgeversbijdragen WW, WIA/WAO en Zorgverzekeringswet bezitten. Het doel van de maatregel is de kosten die de werkgever betaalt aan de WW, WIA/WAO en Zorgverzekeringswet, zichtbaar te maken voor de werknemer. De werknemer kan in 2014 al de nieuwe jaaropgave ontvangen. Dit is haalbaar gemaakt door de wijziging in uitvoeringsregeling loonbelasting 2011.

Voorbereidingen van de belastingdienst

In de brief meldt Weerkers dat het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Belastingdienst samenwerken om de maatregel te implementeren. De speciaal opgezette projectorganisatie geeft aan dat zij vooralsnog op schema is.

Budgetneutrale maatregel

Weekers geeft in de brief aan dat de maatregel budgetneutraal is. Gemiddeld genomen zijn de koopkrachtminnen even groot als de koopkrachtplussen. Er ontstaat echter wel spreiding in het effect. “Een groep van 33 % van alle huishoudens zal weinig merken van de maatregel (-½ % tot ½ %). Daarnaast is er een groep van 46% welke ½ % tot -1,5 % verschil gaan merken. Een groep van 24 % gaat tussen de ½ % en 1,5% er op vooruit. 12 % gaat er tussen de -½ % en -1½ % op achteruit.  In totaal zijn de inkomenseffecten van 79 % van de huishoudens beperkt tot maximaal 1½ % (positief en negatief). De resterende 21% is redelijk gelijk verdeeld in huishoudens met een inkomenseffect van 1½ % tot 3% en huishoudens met een inkomenseffect van meer dan -1½ %.”

De gehele Kamerbrief is terug te vinden op Rijksoverheid.nlWord gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.