Terug naar het overzicht

Implicaties sociaal akkoord 2013 (Mondriaan akkoord)

Implicaties sociaal akkoord 2013 (Mondriaan akkoord)

Gisteravond, op 11 april rond de klok van negen, werd het Mondriaan akkoord bevestigd. De besprekingen tussen het kabinet en vertegenwoordigers van sociale partners hebben tot een aantal belangrijke veranderingen geleid binnen het regeerakkoord. Voor u als werkgever of ondernemer hebben we de belangrijkste punten op een rij gezet.

WW

De werkloosheidsuitkering blijft drie jaar van kracht, maar het laatste uitkeringsjaar zullen de werknemers en de werkgevers de kosten hiervan op zich nemen. De aanvulling zal volgens de cao-afspraken worden voldaan en werknemers gaan premies betalen. Let wel, deze nieuwe regeling gaat pas per januari 2016 stapsgewijs in.

In eerste instantie zou de WW verkort worden tot twee jaar en slechts 70% van het loon uitkeren, afbouwend tot aan de bijstandsnorm. Met de nieuwe afspraken blijft de WW toch in redelijke mate overeind.

AOW

Eerder hebben we u geïnformeerd over veranderingen in de AOW. Met name discussies rondom het AOW-gat vroegen afgelopen weken om extra aandacht. In het Mondriaan akkoord is overeengekomen dat men de overbruggingsregeling zal uitbreiden. De regeling is getroffen om het AOW-gat te dekken. Dit gat ontstaat doordat mensen die eerder met vervroegd pensioen of de VUT gingen, vanaf hun 65e geen aanspraak meer kunnen maken op AOW.

Onder uitbreiding van de overbrugginsregeling wordt verstaan dat er een compensatie vrijkomt tot 200 procent per persoon en tot 300 procent per huishouden.

Ontslagrecht

Per januari 2016 zal het ontslagrecht worden vereenvoudigd door middel van één ontslagroute. Daarnaast zal iedereen recht krijgen op een ontslagvergoeding, hoewel op deze vergoeding wordt gekort. Werknemers die onder de 75.000 euro per jaar verdienen, krijgen (bij een dienstverband van twee jaar of langer) maximaal 75.000 euro uitgekeerd. Werknemers die een inkomen boven de 75.000 euro hebben, ontvangen een jaarsalaris.

Pensioen

Onenigheid bestaat nog over de pensioenregelingen. Het kabinet wil de komende jaren drie miljard bezuinigen door het belastingvoordeel van pensioensparen in te dammen. Inkomens boven de 100.000 euro zullen geen gebruik meer kunnen maken van belastingaftrek op pensioensparen. Daarnaast wordt het opbouwpercentage aangepast, van 2,50 procent naar 1,75 procent. Deze aanpassingen zullen per januari 2015 worden doorgevoerd, tenzij de sociale partners uiterlijk 1juni 2013 met een alternatief komen.

 Arbeidsgehandicapten en Wajong

Voor 125.000 arbeidsgehandicapten zullen de komende 14 jaar banen worden vrijgemaakt, zo luidt het streven. De verplichting voor bedrijven om 5% arbeidsgehandicapten in dienst te nemen, wordt voorlopig niet doorgevoerd. In 2017 zal de verplichte quotering opnieuw onder de loep worden genomen. Daarnaast is, per januari 2015, de Wajongregeling alleen nog beschikbaar voor mensen die geen arbeidsvermogen hebben.

Flexwerken

Nulurencontracten mogen niet meer worden verstrekt in de zorg en voor werkgevers wordt het tevens lastiger om tijdelijke contracten af te sluiten. Deze maatregelen zijn genomen om het flexwerken te beperken en de positie van werknemers te versterken, aldus het kabinet.

Conclusie

De belangrijkste conclusie uit het Mondriaan akkoord is dat de bezuinigingen vooruit worden geschoven. Daarmee is wel de nullijn in de zorg van de baan. De media en de oppositie uiten kritiek op het feit dat de afgesproken Europese norm van 3% niet gehaald zal worden. De problemen lijken daarmee te worden doorgeschoven naar het einde van dit jaar.Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.