Terug naar het overzicht

Aanpassingen 30% regeling

De voorwaarden voor de 30% regeling voor buitenlandse werknemers in Nederland zijn sinds 2012 aangescherpt. Wat is de recente situatie en wat betekent dit voor u als werkgever?

Wanneer u een werknemer uit het buitenland aantrekt, dan moet de persoon in kwestie aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor 30% belastingvrij loon. Deze vergoeding zou de extraterritoriale kosten dekken, bijvoorbeeld het onderhoud in Nederland dat vaak duurder is dan in het land van herkomst. De regering is in een korte periode, vanaf 2012, een stuk strikter geworden bij de acceptatie van de regeling.

Minimale grens van 150 km

De werknemer moet minimaal 150 km van de Nederlandse grens afkomstig zijn. Voor grensarbeiders gaat de regeling dus niet meer op, terwijl dat voor 2012 nog wel kon. De reden hiervoor zou zijn dat er nauwelijks sprake is van extraterritoriale kosten voor mensen die binnen de 150 km zone wonen. Hierover is echter een discussie gaande. Volgens Rechtbank Haarlem zou de stelling totaal niet onderbouwd zijn. De Hoge Raad zal uiteindelijk beslissen. Wanneer, dat is tot op heden onbekend. Tot die tijd is de voorwaarde van toepassing.

Unieke kennis

Een andere voorwaarde is dat de ingekomen werknemer over unieke kennis en deskundigheid moet beschikken, welke schaars is in Nederland. Om dit te toetsen wordt er gekeken naar opleiding en werkervaring, en daarnaast naar het Nederlands inkomen. Wanneer een werknemer minimaal € 35.770 verdient, zou dit een bewijs zijn voor deskundigheid. Voor promovendi en mensen met een mastertitel geldt een minimale loonsom van € 27.190. Deze bedragen zijn gebaseerd op de kennismigrantenregeling en de daaruit ontstane looncriteria.

Looptijd 30% regeling

De looptijd van de 30% regeling is tevens verscherpt. Wanneer de beschikking voor 1 januari 2012 is afgegeven, mag de werknemer maximaal tien jaar gebruik maken van de regeling. Als de aanvraag na januari 2012 is afgegeven is de beschikking geldig tot maximaal 8 jaar, mits de werknemer in de voorgaande 25 jaar niet langer dan 20 dagen in Nederland gewerkt heeft. Als dit wel het geval is, of als de werknemer Nederland in een aangesloten periode van minimaal drie maanden Nederland heeft bezocht, dan is de beschikking korter dan 8 jaar geldig.Volg ons en deel dit bericht

Volg ons en deel dit bericht

NPS score Salure

Salure behaalt NPS van 27

Onze klanten hebben ons beoordeeld! We zijn erg blij met een Net Promoter Score van 27. Lees verder en ontdek wat onze klanten over ons zeggen.