Terug naar het overzicht

Aanvullingen Wetsvoorstel verlof en arbeidstijden

Het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden wordt uitgebreid met een aantal maatregelen. Zo krijgen vaders langer kraamverlof en nemen zij het bevallingsverlof van de moeder over wanneer zij tijdens of kort na de bevalling overlijdt.

De nieuwe regels die zijn opgesteld door het kabinet, vormen een vereenvoudigde  combinatie van de Wet arbeid en zorg en de Wet aanpassing arbeidsduur. Het doel is om hiermee de verlofmogelijkheden en het aanpassen van arbeidstijden flexibeler te maken.

Aanvullingen
Als uitbreiding op het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden, zijn de volgende aanvullingen door het kabinet voorgesteld:

1.      Partners van een bevallen vrouw kunnen vijf dagen kraamverlof opnemen. Eerder waren dat er slechts twee. De eerste twee dagen komen voor rekening van de werkgever. De drie extra dagen zijn een voorschot op het onbetaalde ouderschapsverlof.

2.      Bij het overlijden van de moeder tijdens of kort na de bevalling, kan de partner het bevallingsverlof van de vrouw overnemen. Als motivatie wordt aangedragen dat pasgeboren baby’s altijd recht hebben op zorg van een ouder, dus ook bij onvoorziene omstandigheden.

3.      Mantelzorgers zullen ook voor het verzorgen van een zieke broer, zus, vriend of goede bekende verlof krijgen. Op dit moment gaat zorgverlof alleen op als het een partner, kind of ouder betreft. Er moet wel worden aangetoond dat de zorg noodzakelijk is, bijvoorbeeld in vorm van een dokters- of ziekenhuisverklaring.

4.      Werknemers krijgen tevens meer vrijheid wat betreft langdurend zorgverlof. Met deze aanvulling zullen werknemers ook verlof krijgen voor de verzorgging van langdurig zieken of hulpbehoevende. Een voorbeeld is het verrichten van huishoudelijke taken voor een dementerende naaste. Nu geldt het zorgverlof voor werknemers alleen wanneer een naaste een levensbedreigende ziekte heeft.

“Mantelzorgboete”
Hoewel bovenstaande aanpassingen de participatiesamenleving moeten bevorderen, vrezen veel hulpbehoevenden voor een korting op hun AOW. Per 1 juli 2015 geldt namelijk dat als een AOW-er intrekt bij zijn kind (of andere mantelzorger), hij maandelijks 300 euro minder ontvangt. Deze nieuwe regel, door velen al de “mantelzorgboete” genoemd, is opgenomen in de Wet werk en bijstand. De Eerste kamer moet de wet eerst nog goedkeuren. Via deze blog zullen salarisadministrateurs op de hoogte worden gehouden van deze en andere ontwikkelingen binnen de wet- en regelgeving.

 Volg ons en deel dit bericht

Volg ons en deel dit bericht

NPS score Salure

Salure behaalt NPS van 27

Onze klanten hebben ons beoordeeld! We zijn erg blij met een Net Promoter Score van 27. Lees verder en ontdek wat onze klanten over ons zeggen.