Terug naar het overzicht

Actieplan voor oudere werknemer

Het ministerie van Sociale Zaken richt haar aandacht deze periode op de oudere werknemer. Zo pleit minister Asscher voor de herinvoering van de no-riskpolis en heeft hij het actieplan Perspectief voor vijftigplussers naar de Tweede Kamer gestuurd. 

Asscher hoopt dat de no-riskpolis voor werknemers van 56 jaar en ouder opnieuw wordt ingevoerd. Dit betekent dat werkgevers die oudere, langdurig werkzoekenden met een ww-uitkering in dienst nemen, geen loon hoeven door te betalen als de betreffende werknemer ziek wordt.

Naast dat de werkgever zodoende niet opdraait voor de loondoorbetaling bij ziekte, telt de werknemer niet mee voor het vaststellen van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas.

Actieplan
De maatregel maakt deel uit van het actieplan Perspectief voor vijftigplussers dat de minister onlangs naar de Tweede Kamer stuurde. Met het plan wil Asscher oudere werklozen weer aan het werk te helpen. De actiepunten zijn zodanig opgesteld dat het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om 56-plussers aan te nemen. Tot op heden doen werkgevers dat liever niet, omdat ze bang zijn dat deze werknemers vaker en langduriger ziek zijn.

Overigens bestaat er in de Ziektewet al een no-riskpolis voor ouderen, maar deze polis geldt alleen voor werknemers geboren vóór 8 juli 1954.

 Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.