Terug naar het overzicht

Afschaffing franchise Awf-premie in 2013

De franchiseregeling voor de Awf-premie van werkgevers wordt in 2013 afgeschaft.

Uniforme heffingsgrondslag

Om een uniforme heffingsgrondslag te bereiken, schaft de Wet uniformering loonbegrip per 2013 de franchise voor de premie WW-Awf af. De franchise Awf-premie is in het jaar 2012 nog vastgesteld op €17.229 per jaar, €1.435,75 per maand, €1.325,31 per 4 weken, €331,33 per week en op €66,27 per dag. Een onderneming hoeft nu over de eerste €17.229 van het door de werknemer op jaarbasis verdiende loon geen Awf-premie af te dragen. Vanaf 2013 zal de werkgever over het gehele loon Awf-premie dienen af te dragen.

De WW-Awf-premie bestaat onder andere uit een deel premie Ziektewet die jaarlijks stijgt. De stijging zal geheel voor rekening van de werkgevers komen.

De nieuwe maatregel valt onder de Wet uniformering loonbegrip en heeft als doel om een uniforme heffingsgrondslag te bereiken.

Verwachte daling Awf-premie

De Awf-premie is dit jaar op 4,55% vastgesteld, een verhoging van 0,35% in vergelijking met vorig jaar. De verhoging wordt verklaard door het voordeel dat werkgevers zullen hebben van de afschaffing van de spaarloonregeling. Op Prinsjesdag zal het nieuwe Belastingplan aan de Tweede Kamer worden gepresenteerd. Verwacht wordt dat er een daling voor de Awf-premie wordt bekendgemaakt om de lastenverhoging te compenseren.

Componenten premie WW-Awf

De premie WW-Awf bestaat uit een deel voor de werkgever en een deel voor de werknemer. Het werknemersdeel houdt u in op het loon van de werknemer. De hoogte van het werknemersdeel wordt wettelijk vastgesteld. Voor 2012 is deze premie 0%, dus feitelijk betaalt de werknemer geen premie.Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.