Terug naar het overzicht

Aftrek reiskostenvergoeding uitgesteld

Voor de 3,7 miljoen Nederlandse forensen hangen er donkere wolken boven de snelweg. Vanaf 2013  wordt er een behoorlijke aanslag op de reiskostenvergoeding gedaan.

In de Voorjaarsnota van 25 mei 2012 is het plan geformuleerd om vanaf 2013 het woon-werkverkeer extra te belasten. Hoewel de plannen waarschijnlijk worden uitgesteld, is het verstandig om toch rekening te houden met de mogelijke wijzigingen.

De voorgestelde wijzigingen

1. Vanaf 1 januari 2013 kunt u geen onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werk kilometer meer geven aan uw werknemers. Voor zakelijke reizen blijven het tarief van € 0,19 per kilometer óf de werkelijke openbaarvervoerskosten wel onbelast vergoed. Wanneer u al gebruik gemaakt van de werkkostenregeling valt de vergoeding wel in de vrije ruimte onder te brengen. Dit geldt ook wanneer u besluit om over te stappen op de werkkostenregeling (WKR). De huidige vrije ruimte bedraagt 1,4 % van de totale fiscale loonsom, dit stijgt in 2013 naar 1,6 %. Na 2014 zou dit naar 2,1 % kunnen stijgen. Wanneer de totale vergoedingen en verstrekkingen meer bedragen dan de grens van de vrije ruimte, is een eindheffing van 80 % van toepassing. Voor forensen met een ov-jaarabonnement wat vóór 25 mei 2012 is ingegaan, geldt de onbelaste vergoeding voor de volledige looptijd van het abonnement.

2. Wanneer u met de auto van de zaak uw woon-werk kilometers maakt, geldt vanaf 1 januari 2013 de volgende wijziging: de woon-werk kilometers zijn niet langer zakelijke kilometers. Wanneer ondanks het woon-werk kilometers onder de 500 privékilometers per jaar blijft, dan geldt de bijtelling niet.

Overgangsregeling: voor de leaserijders die vóór 25 mei 2012 een contract zijn aangegaan zal er een overgangsregeling gelden. Deze regeling geldt ook voor werknemers die minder dan 500 privékilometers per jaar rijden. Binnen de looptijd van het leasecontract zal er 25% van de bijtellingskosten in rekening worden gebracht. De overgangsregeling eindigt uiterlijk op 1 januari 2017.

Verkiezingsuitslag is bepalend voor de implementatie van de plannen

De voorstellen zijn nog onzeker. Van de vijf partijen die het akkoord hebben gesloten, brengen vier in hun verkiezingscampagne een nuance aan of doen afstand van het plan. Bovendien zullen de voorstellen pas na de verkiezingsperiode behandeld worden door de tweede kamer. De verkiezingsuitslag is dus bepalend voor de implementatie van de voorstellen.

De voorbeeldcasus reiskostenvergoeding

In het voorbeeld staan verschillende trajecten uitgewerkt over wanneer de belastingvrije vergoeding komt te vervallen.Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.