Terug naar het overzicht

AOW-gat 2013 opvullen met spaargeld

Op 29 mei 2012 deden wij verslag van het feit dat de Tweede Kamer heeft besloten de AOW-leeftijd stapsgewijs te verhogen. Dit als gevolg van het toenmalige ‘Lente akkoord’. Inmiddels hebben er opnieuw aanpassingen in dit systeem plaatsgevonden. Er is bekend gemaakt dat alleen mensen met een laag inkomen op een overbruggingsregeling kunnen rekenen om het AOW-gat te compenseren.

Financiële problemen

Vanaf januari 2013 wordt de AOW-leeftijd met een maand verhoogd en in 2014 met twee maanden. In 2021 wordt zodoende de pensioengerechtigde leeftijd van 67 jaar behaald. Een gevolg hiervan is het AOW-gat, dat ontstaat doordat mensen die al met vervroegd pensioen of de VUT gingen, vanaf hun 65e geen aanspraak meer kunnen maken op AOW vanwege de verhoging. Rond de 70.000 mensen komen op die manier financieel in de problemen, omdat zij een aantal jaar een deel van hun inkomen moeten missen.

Overbruggingsregeling

Een oplossing hiervoor zou de overbruggingsregeling moeten zijn; een compensatie ten aanzien van het AOW-gat. De overheid heeft onlangs bekend gemaakt dat deze regeling alleen zal gelden voor mensen die minder dan 150% van het minimumloon verdienen. Daarnaast wordt er naar spaargeld gekeken, want als er bepaald wordt dat iemand genoeg vermogen heeft, dan is de regeling tevens niet van toepassing. Volgens minister Klijnsma gaat het uiteindelijk om ongeveer 11.000 mensen die aanspraak kunnen maken op de regeling. Hierdoor ontvangen dus  59.000 vervroegd gepensioneerden of vutters geen tegemoetkoming. Elk jaar zullen deze mensen er een maand op achteruit gaan totdat zij wel recht hebben op AOW. In de overbruggingsperiode moeten zij daardoor aanspraak maken op hun aanvullend pensioen of spaargeld.

Vakbonden

Een aantal vakbonden, waaronder de FNV, Abvakabo, Bouw en de Politiebond, zijn inmiddels een rechtszaak gestart. Zij willen de overheid doen inzien dat deze overbruggingsregeling breder getrokken moet worden, zodat meer mensen gebruik kunnen maken van de regeling. Anders zouden veel vervroegd gepensioneerden in de financiële problemen kunnen raken. Minister Klijnsma zegt in een reactie op de aangekondigde juridische stappen, dat het om een relatief korte periode van overbrugging gaat. Daarnaast is het volgens haar financieel onmogelijk om de overbruggingsregeling op meer mensen te betrekken. De komende jaren zullen veel vervroegd gepensioneerden en vutters daarom hun aanvullend pensioen of hun spaargeld moeten inzetten om het AOW-gat te overbruggen.Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.