Terug naar het overzicht

AOW-leeftijd verhoging: Eerste Kamer stemt met wetten Lenteakkoord in

De Eerste Kamer heeft voor het zomerreces ingestemd met enkele fiscale maatregelen uit het Begrotingsakkoord 2013. Zo zal de leeftijd voor de Algemene Ouderdoms Wet (AOW) na meer dan een halve eeuw worden verhoogd. Een meerderheid van 39 van de 75 zetels heeft ingestemd met de plannen uit het Lenteakkoord.

Wetten ingestemd door de Eerste Kamer

1. Eerder hebben wij u al bericht over de verhoging van de AOW-leeftijd. De AOW-leeftijd zal van 65 in stappen worden verhoogd tot 66 jaar per 2019 en 67 in 2023.

2. Vanaf 1 oktober 2012 zal het BTW-tarief van 19 % naar 21 % worden verhoogd.

3. Voor werkgevers zal er eenmalig een pseudo-eindheffing gehouden worden over werknemers met lonen boven de  € 150.000 binnen het jaar 2012. In 2013 zal de een eenmalige extra eindheffing van 16 % worden gehouden.

4. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het schrappen van de mobiliteitsbonus voor werknemers boven de 55 jaar. De premiekorting voor werknemers boven de 62 jaar wordt ook afgeschaft.

Afschaffing onbelaste reiskostenvergoeding

De afschaffing onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer wordt apart ingediend in een nieuw wetsvoorstel na het zomerreces. De Tweede Kamer en Eerste Kamer zullen het wetsvoorstel in het najaar behandelen.

Gevolgen voor AOW-ers

Het CBS heeft na het besluit van de Eerste Kamer uitgerekend wat de gevolgen zijn voor de pensioensgerechtigden. “In 2025 telt Nederland naar verwachting ruim 3,8 miljoen 65-plussers. Bij ongewijzigd beleid zou daarmee het aantal in Nederland woonachtige AOW-ers met 1,1 miljoen groeien ten opzichte van 1 januari 2012. De op 10 juli door de Eerste Kamer aangenomen wetswijziging vermindert de groei van deze groep met ruim een half miljoen.”

Bron CBS.Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.