Terug naar het overzicht

Begrotingsakkoord: vervroeging, verzwaring en verlichting

Begrotingsafspraken voor 2014

Opnieuw zijn er belangrijke aanpassingen voortgekomen uit het begrotingsakkoord dat vorige week is gesloten. Hierbij een overzicht van de belangrijkste gevolgen voor de salarisadministratie en voor u als werkgever of werknemer.

Vervroeging

  • De hervorming van het ontslagrecht zal een half jaar eerder worden doorgevoerd, dus per 1 juli 2015 in plaats van januari 2016.
  • Flexwerkers kunnen tevens een half jaar eerder rekenen op een sterkere arbeidspositie. Zij komen dan bijvoorbeeld in aanmerking voor een vast contract en kunnen bij baanverlies sneller over het transitiebudget beschikken. De maatregelen zullen per 1 juli 2014 doorgevoerd worden.
  • Mensen met een WW-uitkering zullen niet na een jaar, maar al na zes maanden voor het criterium passende arbeid in aanmerking komen. Dit houdt in dat mensen sneller onder hun niveau komen te werken, aangezien na het half jaar álle arbeid als passend wordt beschouwd. De maatregel zal vervroegd worden doorgevoerd, per januari 2015.
  • Als blijkt dat er in 2014 minder dan 5.000 banen voor arbeidsgehandicapten zijn gecreëerd door werkgevers, dan wordt de quotumregeling doorgezet.  Eind 2015, een jaar eerder dan gepland, zal het eerste meetmoment zijn om te toetsen of werkgevers voldoende banen voor arbeidsgehandicapten hebben gerealiseerd.

 

Verzwaring

  • Vanaf 1 januari 2015 wordt de werkbonus voor nieuwe gevallen afgeschaft. Het betreft werknemers van 61 tot 64 jaar. Werknemers die nog voor 2015 een werkbonus ontvangen, zullen dit recht blijven behouden. Per 2018 wordt de werkbonus helemaal afgeschaft.
  • Er komt een hogere belasting op zuinige auto’s, zoals te lezen in ons vorig blog ‘ elektrische auto: 4% bijtelling in 2014’.

 

Verlichting

  • De lasten op arbeid worden verlaagd. In vergelijking met de Miljoenennota zou deze begroting meer lastenverlichting bevatten.
  • Jeugdwerkloosheid wordt flink aangepakt, door een derde van het budget voor de sectorplannen in te zetten voor de bestrijding ervan. Daarnaast is het doel om op termijn 50.000 banen vrij te maken ten aanzien van de werkgelegenheid.
  • In 2015 wordt een derde van het budget voor de sectorplannen ingezet voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid.
  • Er is een wetvoorstel in de maak om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om werknemers, na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, in dienst te nemen of te houden.

 

 Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.