Terug naar het overzicht

Belangrijke wetswijzigingen voor HR in 2012

Per 1 januari 2012 krijgen ondernemers te maken met een aantal nieuwe en gewijzigde regels. Hieronder een aantal belangrijke wetswijzigingen:

Vitaliteitsregeling

De vitaliteitsregeling zal de levensloopregeling en de spaarloonregeling vervangen. De vitaliteitsregeling is een spaarregeling. Werkgevers, werknemers, ondernemers of zzp-ers mogen jaarlijks maximaal 5000 euro opzij zetten op een daarvoor speciaal bestemde rekening. Het bedrag mag van de belasting afgetrokken worden in box 1, het inkomen uit loon of werken. Op de rekening mag maximaal 20.000 euro staan en dat bedrag is belastingvrij. Geld van de rekening mag worden opgenomen, maar er moet wel belasting over betaald worden. Het geld opnemen mag op ieder moment.

Sectorpremie

Per 1 januari 2012 mogen ondernemers de Sectorpremie mee tellen bij het verrekenen van de premiekortingen. Nu mogen werkgevers alleen de premiekorting oudere werknemers en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers verrekenen met het totaal van de premies werknemersverzekeringen die ze betalen. De Sectorpremie zal in de toekomst gunstiger zijn voor kleine ondernemingen die anders te weinig premies werknemersverzekeringen betalen om de kortingen volledig te kunnen aftrekken.

Premieopslag kinderopvang

De werkgeversbijdrage kinderopvang wordt verhoogd. Daarvoor wordt de premieopslag kinderopvang verhoogd van 0,34% naar 0,50%. Werkgevers betalen de verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang via een opslag op de sectorfondspremie. Het uitgangspunt is dat ouders, werkgevers en de overheid ieder 1/3 deel van de kosten van de kinderopvang betalen. Werkgevers betalen nu nog ongeveer 21% van de kosten. De maatregel is onderdeel van de begroting 2012 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto

De verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto vervangt de rittenregistratie wanneer er met de auto niet meer dan 500 km per jaar privé wordt gereden. Met deze verklaring wordt aangegeven dat de bestelauto uitsluitend zakelijk wordt gebruikt. Een rittenregistratie is gedurende de periode dat een dergelijke verklaring is afgegeven niet nodig. De maatregel is onderdeel van het Belastingplan 2012. In plaats van het afschaffen van de rittenregistratie voor bestelauto’s is gekozen voor een alternatief in de vorm van een verklaring uitsluitend zakelijk gebruik.

Vakantiewetgeving

Vanaf 1 januari 2012 bestaat er geen beperkte opbouw van vakantiedagen meer bij zieke werknemers. Zieke medewerkers bouwen hetzelfde aantal dagen op als gezonde werknemers. Wettelijke vakantiedagen vervallen per 1 januari 2012 na zes maanden na het kalenderjaar van opbouw. Bovenwettelijke vakantiedagen verjaren na vijf jaar. De opbouw van wettelijke vakantiedagen blijven vier maal de wekelijkse arbeidsduur. Er geldt geen terugwerkende kracht voor deze nieuwe vakantiewetgeving. De nieuwe regels hebben dus geen gevolgen voor alle huidige afspraken en regelingen die lopen tot het einde van 2011.

De vervaltermijn van zes maanden geldt alleen voor opgebouwde wettelijke vakantiedagen na 1 januari 2012. Vakantiedagen die vóór die datum zijn opgebouwd, houden de verjaringstermijn van vijf jaar en dat geldt ook voor de bovenwettelijke vakantiedagen. Ook voor zieke werknemers blijft tot 1 januari 2012 gelden dat alleen over de laatste zes maanden van de arbeidsongeschiktheid vakantiedagen worden opgebouwd.

Minimumlonen stijgen

De nieuwe minimumlonen gaan per 1 januari 2012 omhoog. Het minimumloon voor een werknemer tussen 23 en 65 jaar oud bedraagt € 1.446,60 (nu € 1.435,20) per maand op basis van een fulltime werkweek. Over alle leeftijdscategorieën gezien stijgt het nieuwe minimumloon stijgt met 0.79% ten opzichte van het huidige minimumloon. De halfjaarlijkse stijging is gebaseerd op de ontwikkeling van de cao-lonen. Werkgevers moeten rekening houden met het nieuwe minimumloon. Het is belangrijk om dit tijdig in de loonadministratie te verwerken. Werkgevers kunnen een flinke boete krijgen als de Arbeidsinspectie er bij controles achter komt dat ze te weinig betalen aan hun werknemersVolg ons en deel dit bericht

Volg ons en deel dit bericht

NPS score Salure

Salure behaalt NPS van 27

Onze klanten hebben ons beoordeeld! We zijn erg blij met een Net Promoter Score van 27. Lees verder en ontdek wat onze klanten over ons zeggen.