Terug naar het overzicht

Belastingplan 2013: maatregelen financiële- en salarisadministratie

Wij hebben voor u een lijst opgesteld van maatregelen uit het belastingplan 2013 die qua financiële of salarisadministratie een gevolg gaan hebben voor uw organisatie.

Forensentaks

In het bericht Belasten reiskostenvergoeding hebben wij u al gemeld dat de forensentaks bij Prinsjesdag ingediend zou worden. Vanaf 1 januari 2013 zal de taks in werking treden.

ANWB, NS, Rover, FNV en CNV stuurden gisteren het nieuwe parlement het verzoek tot afschaffing van de forensentaks. 

Tarief loonheffing

Vanaf 2013 zal bij de eerste schijf een verhoging van 1,95% naar 5,85% worden gebracht bij loonbelasting/premie volksverzekeringen. Het tarief in de schijf wordt verhoogd van 33,1 % naar 37 %. Het verschil bestaat uit 1,1 % verhoging uit het Belastingplan 2013 en 2,8 % uit de Wet Uniformering Loonbegrip.

In de tweede schijf is er een kleine verschuiving van 41,95% naar 42%. Dit is het gevolg van een stijging van loonbelasting van 10,80% naar 10,85%. Het Belastingplan verlaagt de loonbelasting met 0,2%, de WUL verhoogt de belasting met 0,25%.

WBSO                                                                             

De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) vermindert de afdracht van loonheffing over de loonkosten bij ondernemers die in Nederland R&D verrichten. De bovengrens van de eerste schijf wordt verhoogd van €110.000 naar €200.000.

Dit betekent dat het percentage van financiering van 42% naar 38% gaat. Het percentage voor starters zal van 60 % naar 50 % gaan. Het percentage van de tweede schijf blijft 14% en het plafond is 14 miljoen euro. Het uurloon van Speur- en Ontwikkelingswerk wordt afgerond naar boven op 1 euro en de grens van 90%, voor het doen van mededeling van gerealiseerde uren, komt te vervallen.

De maatregel heeft als doel meer groeimogelijkheden te bieden aan MKB-organisaties. Vooral kleine en middelgrote organisaties bevinden zich in de eerste schijf.

Uitstel betaling belasting

Eerder deze week hebben wij u al bericht over versoepeling van uitstel van betaling van belasting voor het MKB. Het geplande maximale bedrag wordt €12.000.

Thincapregeling

In het Begrotingsakkoord 2013 had het kabinet al aangegeven de thincapregeling af te willen schaffen wanneer er voldoende budget voor zou zijn. De thincapregeling is een onderkapitalisatieregeling  voor  bedrijven: een organisatorisch verbonden groep met een economische eenheid.

Heffingskortingen

In 2013 zullen er ook een aantal wijzingen plaatsvinden na aanleiding van de wet uniforme loonbegrip. De grens van afbouw van arbeidskorting daalt van €45.178 in 2012 naar € 40.000 in 2013. Medewerkers krijgen lagere arbeidskorting wanneer zij zich boven de inkomensgrens van € 40.000 bevinden.

 

Scholingsaftrek

Vanaf 2013 wordt de drempel voor scholingsuitgaven in de eerste box verlaagd naar € 250. De persoonsgebonden aftrek mag maximaal €15.000 bedragen. Het doel van de maatregel is de Nederlandse kenniseconomie stimuleren.Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.