Terug naar het overzicht

Ontwikkelingen beslagvrije voet 2013 en akte van cessie

Er is veel te doen rondom de wettelijke regeling van de beslagvrije voet 2013. Minister Klijnsma van Sociale Zaken heeft nieuwe ontwikkelingen aangekondigd wanneer het gaat over zowel loonbeslag als akte van cessie. Wat is er precies aan de hand en wat kunt u verwachten?

In tijden van crisis komt het steeds vaker voor dat mensen in de schulden zitten. Met een toenemende werkloosheid van 7,2% (CBS) is de banenmarkt onzeker en neemt de werkdruk toe. Daarmee neemt de kans dat het onverhoopt een keer fout gaat, ook toe. In een dergelijke situatie kan er sprake zijn van direct loonbeslag, maar een veel toegepaste tussenstap is de akte van cessie. Hierbij keert de werkgever een deel van het loon van zijn werknemer uit aan de bank of de schuldeiser, zodat in de toekomst de werknemer minder schuld heeft. Althans, dat is de achterliggende gedachte. Via de akte van cessie wordt daarnaast het proces van de kantonrechter en de deurwaarder vermeden.

Vanuit de overheid is bepaald dat er, wanneer akte van cessie of loonbeslag wordt toegepast, een minimum aan bestaansfinanciën moet worden gehanteerd. Het minimum wordt bepaald aan de hand van de gezinssituatie. De salarisverwerking moet hier ook alert op zijn. Het is wettelijk niet toegestaan om een groter deel van het loon van de werknemer over te maken naar de schuldeiser.

Uitvoering beslagvrije voet in opspraak

In december 2012 kwam de regeling beslagvrije voet in opspraak, nadat de invorderingsmaatregelen te rigoureus werden getroffen door overheidsinstanties en deurwaarders. Zij zouden te ver onder het wettelijk gestelde minimum zakken, terwijl dit in slechts een paar specifieke situaties geoorloofd is. Namelijk wanneer de lener weigert de juiste informatie aan de deurwaarder te verschaffen of wanneer er sprake is van teruggaaf van uitkeringsfraude.

Ontwikkelingen

Het feit dat de beslagvrije voet ook van toepassing is op de akte van cessie was tot nu toe niet algemeen bekend. In beide gevallen moet er dus rekening gehouden worden met de minimale bestaansfinanciën. De werknemer hoort tenminste 90% van de bijstandsnorm te ontvangen.

De minister heeft aangekondigd strenger te gaan controleren op de uitvoering van de beslagvrije voet. Daarnaast gaat ze opnieuw proberen het Landelijk Informatiesysteem Schulden op te zetten. Dat is een instituut georganiseerd vanuit verschillende banken en overheidsinstanties, dat mensen helpt om hun financiën op orde te houden. Volg ons en deel dit bericht

Volg ons en deel dit bericht