Terug naar het overzicht

Participatiefonds ook beschikbaar voor bestuurders primair onderwijs

Het besluit van 13 mei 2015 van het Participatiefonds om bestuurders niet onder de werking van het fonds te laten vallen, is herzien. Dit geldt ook voor het Vervangingsfonds. Schoolbesturen mogen daarom weer vergoedingsverzoeken bij het fonds indienen voor contractbeëindigingen van bestuurders die onder de cao po vallen. Ook mag dit alsnog voor contracten die in de periode van uitsluiting beëindigd zijn.

Aanpassing systemen

Uiteraard moeten de softwaresystemen op deze wijziging worden aangepast.
Voordat dat kan gebeuren, moeten de verschillen tussen de cao bestuurders PO 2016-2017 en de cao primair onderwijs 2016-2017 ingepast worden. 

Vergoedingsverzoek indienen

Schoolbesturen wordt aangeraden om toch al een vergoedingsverzoek via het werkgeversportaal in te dienen in het geval van een contractbeëindiging met een bestuurder. Ze hoeven dus niet te wachten tot de eerdergenoemde systemen zijn aangepast. 

Coulanceregeling

Het is lang onduidelijk geweest of bestuurders po nu wél of niet onder de werkingssfeer van het Participatiefonds vielen. Daarom zal er een coulanceregeling gehanteerd worden voor het moment waarop ´het aanbod ondersteuning extern´ gedaan is.

Premiehervatting

Voor de periode dat de bestuurders eerder uitgesloten waren, hoeft niet alsnog premie afgedragen te worden. Zodra de eerdergenoemde systemen bij het Participatiefonds en de salarisdienstverleners zijn aangepast, zal de premie-inning via ´Mijn Vf´ hervat worden. De benodigde aanpassingen zullen zo snel mogelijk worden gedaan en gecommuniceerd door het Participatiefonds.Volg ons en deel dit bericht

Volg ons en deel dit bericht

NPS score Salure

Salure behaalt NPS van 27

Onze klanten hebben ons beoordeeld! We zijn erg blij met een Net Promoter Score van 27. Lees verder en ontdek wat onze klanten over ons zeggen.