Terug naar het overzicht

Bezwaar mogelijk tegen aangescherpte 30%-regeling

Half augustus heeft De Hoge Raad prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie over de 150-kilometergrens , dat toepasbaar is op de 30%-regeling. Als u een werknemer in dienst heeft waarvan de aanvraag voor de 30%-regeling omwille het 150-km criterium is afgewezen, kan er bezwaar worden aangetekend.

Eerder informeerden wij u over de aangescherpte 30%-regeling, die vooral gevolgen heeft voor werknemers uit onze buurlanden. In het artikel van 27 maart j.l. is tevens te lezen dat het Hof van Justitie vraagtekens zet bij de aangescherpte regeling. De regeling is doorgevoerd om onbedoeld gebruik tegen te gaan.

150-km criterium

Wanneer u een werknemer uit het buitenland aantrekt, dan moet de persoon in kwestie aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor 30% belastingvrij loon. Deze vergoeding dekt de extraterritoriale kosten, bijvoorbeeld het onderhoud in Nederland dat vaak duurder is dan in het land van herkomst. Een van de voorwaarden is dat de werknemer in ieder geval 2/3 derde van de tijd op minimaal 150 km van de Nederlandse grens afkomstig moet zijn. De reden hiervoor zou zijn dat er nauwelijks sprake is van extraterritoriale kosten voor mensen die binnen de 150 km zone wonen.

Voorbeeld scenario

Een werkgever besluit een Belgische werknemer tijdelijk naar Nederland te detacheren, vanwege zijn of haar specifieke kennis. De werknemer woonde voor de detachering binnen de kritieke 150 km straal van de Nederlandse grens, waardoor de aanvraag van de 30% -regeling door de inspecteur is afgewezen. De werknemer stapt naar de rechtbank (in het geval van het werkelijke proces is de desbetreffende werknemer naar de Rechtbank Breda gestapt). De rechtbank was het eens met de afwijzing en gaf de werknemer daarmee ongelijk.

Vragen

De Hoge Raad was echter in twijfel over deze uitspraak en zodoende stelt zij nu vragen aan het Hof van Justitie. Het vrije werknemersverkeer zou met de 150-kilometergrens in het geding komen, althans dat is wat er nu onder andere zal worden getoetst. Daarnaast is het maar de vraag of de kosten in Nederland even hoog zijn als in de vroegere werkomgeving van de werknemer. Wellicht is er sprake van extraterritoriale kosten, ondanks dat de werknemer binnen de 150-km straal woonde. Het is afwachten op een uitspraak van het Hof van Justitie.Volg ons en deel dit bericht

Volg ons en deel dit bericht

NPS score Salure

Salure behaalt NPS van 27

Onze klanten hebben ons beoordeeld! We zijn erg blij met een Net Promoter Score van 27. Lees verder en ontdek wat onze klanten over ons zeggen.