Terug naar het overzicht

Bijstandsuitkering in plaats van Wajong

De komende jaren staat een herkeuring van alle Wajongers op de planning. Het idee is om jong-gehandicapten die in staat zijn te werken, een bijstandsuitkering in plaats van een Wajong uit te keren. Naar verluidt zullen per 1 januari 2015, 190 duizend Wajongers worden overgeheveld naar de bijstand.

Alleen de mensen die blijvend gehandicapt zijn en daardoor niet in staat om aan het werk te gaan, kunnen in de Wajong blijven, aldus Minister Klijnsma. Zij heeft de Participatiewet in het leven geroepen, waarin de bijstand, sociale werkplaatsen en de Wajong-uitkering samengaan. Voor salarisadministrateurs zijn deze ontwikkelingen zeer van belang. Er zal een grote omslag komen van Wajongers naar arbeidsgehandicapten in de bijstand.

Loonkostensubsidie

De invoering van de Participatiewet helpt het kabinet aan de ingeplande bezuinigingen, die in 2017 op 245 miljoen euro uitkomen. Een arbeidsgehandicapte verdient het minimumloon of meer. Dat komt neer op 1.478 euro per maand. Werkgevers zullen subsidie krijgen, wanneer blijkt dat de productie van de gehandicapte werknemer minder waard is dan het minimumloon. Deze loonkostensubsidie wordt dus toegepast om het verschil tussen loonwaarde en het wettelijk minimumloon op te heffen. Mensen die in de Wajong-uitkering blijven na de herkeuring, zullen 75 procent van het minimumloon ontvangen.

Quotumregeling

De gemeente speelt in de toekomst een grote rol bij de re-integratie van werkende gehandicapten. Zij zijn verantwoordelijk voor de het aanbieden van de juiste werkplekken. Sociale werkplaatsen worden langzaamaan gesloten en ook op de werkgever wordt beroep gedaan. Werkgevers behoren per bedrijf 5 procent arbeidsgehandicapten in dienst te hebben. Mocht hier geen sprake van zijn, dan wordt er een boete opgelegd. Dit quotum heeft eerder al op kritiek gestuit vanuit het bedrijfsleven en is daarom voorlopig uitgesteld. Desondanks is Klijnsma van plan deze in de nabije toekomst alsnog in te voeren.  Het zou ongeveer 100.000 extra banen op moeten leveren en bij de overheid worden binnen tien jaar 25.000 banen gegarandeerd.

Herkeuring

Bij 35 zogenoemde werkbedrijven zullen onder andere gemeenten, vakbewegingen en werkgevers, de afspraken in details uitwerken.  Daarnaast vormen deze werkbedrijven tevens de schakel tussen arbeidsgehandicapte en werkgever. Er zal per geval goed gekeken worden naar welk werk het beste bij de jong-gehandicapte past. Er zal individueel maatwerk worden geleverd, aldus Klijsma. Het belangrijkste criterium voor de herkeuring is het arbeidsvermogen. Op wat voor een manier dit wordt gekeurd is nog onduidelijk.Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.