Terug naar het overzicht

Onderhandelaarsakkoord voor CAO Primair onderwijsbestuurders

Voor bestuurders uit het Primair onderwijs is er een akkoord voor de CAO van 1 september 2018 tot 1 januari 2020. Hierin is onder andere een salarisverhoging en eenmalige uitkering is opgenomen. Daarnaast is afgesproken om tot een nieuwe toekomstbestendige CAO te komen vanaf 1 januari 2020.

 

Per 1 januari 2020 start een nieuwe CAO voor bestuurders van het primair onderwijs. Daarom is er een overgangsperiode tussen 1 september 2018 en 1 januari 2020 om die te overbruggen. Dit gebeurt in aanloop naar de nieuwe CAO die per 1 januari 2020 start. De salarisschalen worden per 1 september verhoogd met 2,5% en in oktober wordt eenmalig €750 uitgekeerd naar rato van gewerkt FTE.

Dit wordt automatisch aangepast voor klanten die gebruik maken van AFAS Profit en die de CAO Primair Onderwijs Besturen geactiveerd hebben. Er hoeft dan geen handmatige handeling te worden uitgevoerd, hierdoor kan er een wijziging met terugwerkende kracht ontstaan. Dit kan betekenen dat er voor medewerkers correctie loonstroken kunnen ontstaan. Een medewerker krijgt een extra loonstrook met terugwerkende kracht over de uitkering van september.

Heeft u vragen wat dit voor uw medewerkers inhoudt of wilt u advies? Neem contact op met de specialisten van Salure op 0182 – 543 643 of neem contact op met uw vaste contactpersoon.NPS score Salure

Salure behaalt NPS van 27

Onze klanten hebben ons beoordeeld! We zijn erg blij met een Net Promoter Score van 27. Lees verder en ontdek wat onze klanten over ons zeggen.