Terug naar het overzicht

CDA: Ziektewet voor zelfstandigen

Werkgevers hoeven alleen nog de eerste acht weken door te betalen bij ziekte; dat is het plan dan CDA onlangs presenteerde in de media. Op die manier wil de partij de Ziektewet ook voor zzp-ers en freelancers invoeren. 

Op dit moment geldt dat werkgevers zieke werknemers maximaal twee jaar doorbetalen. Zelfstandigen moeten echter zelf hun ziekterisico dragen.

Met het voorstel van CDA komt daar verandering in: wie langer dan acht weken ziek is, ontvangt bijna twee jaar een uitkering via een collectieve regeling die betaald wordt uit premies. Niet alleen werknemers in loondienst, maar ook zzp-ers en freelancers moeten van die regeling kunnen profiteren, vindt de politieke partij. Zodoende gelden voor alle werkenden dezelfde voorwaarden.

De bedoeling is dat hiermee de doorstroom van personeel in het midden- en kleinbedrijf wordt geactiveerd, zodat er tegelijkertijd minder druk op werknemers ontstaat om als zzp-er te beginnen bij gebrek aan banen.

Reacties
Belangenorganisaties hebben verdeeld gereageerd op het plan. Onder andere Platform Zelfstandige Ondernemers en MKB Nederland zien het voorstel van het CDA positief in, hoewel nader onderzoek noodzakelijk is. Maar er zijn ook negatieve geluiden te horen, zoals dat de omstandigheden van zzp-ers er niet mee verbeterd worden, maar dat de zelfstandigen op deze manier slechts worden teruggedrongen.

Het plan van CDA zou het twistpunt tussen het coalitiepartijen VVD en PvdA kunnen oplossen, aangezien VVD de risico´s van werkgevers wil verkleinen en PvdA juist de werknemers wil beschermen. Beide partijen hebben aangegeven over het voorstel na te denken, maar de eerste twijfels zijn al uitgesproken waaronder het feit dat zelfstandigen geen arbeidsongeschiktheids- en pensioenpremies betalen. Hierdoor zou oneerlijke concurrentie ontstaan.Volg ons en deel dit bericht

Volg ons en deel dit bericht

NPS score Salure

Salure behaalt NPS van 27

Onze klanten hebben ons beoordeeld! We zijn erg blij met een Net Promoter Score van 27. Lees verder en ontdek wat onze klanten over ons zeggen.