Terug naar het overzicht

Crisisheffing niet zonder slag of stoot

‘In strijd met het Europees recht’

In maart 2013 zou u als werkgever in de loonaangifte van uw bedrijf,  16% extra crisisheffing moeten betalen over lonen van werknemers die in 2012 hoger uitvielen dan 150.000 euro. Er gaan geluiden op dat de regeling in strijd is met het Europees recht.

Naar aanleiding van het Lente-akkoord is de eenmalige crisisheffing op inkomens boven de 150.000 euro ingevoerd. Dit betekent dat een werkgever 16% van het fiscale loon uit 2012, dat boven de genoemde grens komt, aan de Belastingdienst af moet dragen. Maar vanuit verschillende hoeken wordt protest aangetekend.

Terugwerkende kracht

Belastingadviseurs en verschillende advieskantoren hebben werkgevers opgeroepen om bezwaar te maken tegen de crisisheffing. Zij stellen dat de regeling in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Als hoofdargument brengen zij naar voren dat werkgevers zich kunnen beroepen op de terugwerkende kracht van de crisisheffing. Het Lente-akkoord werd namelijk medio april 2012 gesloten. Bonussen aan werknemers worden doorgaans in het voorjaar, dus nog voor april, uitgereikt. Deze zouden daarom uitgezonderd kunnen worden van de grondslag waarover geheven wordt.

Het argument van de belastingadviseurs wordt gesterkt door een recente uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. In de uitspraak kwam naar voren dat de vergelijkbare pseudo-loonheffing op excessieve vertrekvergoedingen van 30%, in strijd is met het Europees Recht. Voornaamste reden hiervoor was het feit dat er over de genoemde heffing geen of onvoldoende rechtvaardiging is voor de terugwerkende kracht. Zodoende zou voor de crisisheffing hetzelfde moeten gelden.

Gevolgen

Het ministerie van Financiën deelt deze mening niet en verwacht wordt dat staatssecretaris Weekers cassatie zal aantekenen tegen de uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Daarmee zou hij tegengaan dat het ministerie van Financiën miljoenen voor de schatkist misloopt.

Het is afwachten op een nieuwe rechtszaak om vast te kunnen stellen wat er met de crisisheffing zal gebeuren. In beide gevallen heeft het gevolgen voor salarisadministrateurs. Zij zullen daarom het nieuws omtrent de crisisheffing in de gaten moeten houden en alert blijven op eventuele aanpassingen in de regeling. Uiteraard zullen wij u vanaf dit blog op de hoogte houden over de nieuwste ontwikkelingen in de salarisadministratie.Volg ons en deel dit bericht

Volg ons en deel dit bericht

NPS score Salure

Salure behaalt NPS van 27

Onze klanten hebben ons beoordeeld! We zijn erg blij met een Net Promoter Score van 27. Lees verder en ontdek wat onze klanten over ons zeggen.