Terug naar het overzicht

Deelakkoord begroting 2013

In dit bericht wordt dieper ingegaan op de besluiten in het deelakkoord van de begroting 2013 die betrekking hebben op de financiële en salarisadministratie.

BTW-afdracht voor MKB

Eerder hebben wij u bericht over de overgangsmaatregel voor de BTW-verhoging voor het MKB. Het plafond van de uitstelregeling is in het akkoord van verhoogd van 12.000 naar 20.000 euro.

Terugdraaien maatregel reiskostenaftrek

Het was al langer bekend dat weinig partijen zich in de ‘forensentaks’ konden vinden. De PvdA en de VVD hebben in het akkoord beschreven de regeling te willen terugdraaien voor het jaar 2013.

AOW-leeftijd verhoging

De twee partijen zijn overeengekomen om voor mensen die al deelnemen aan een VUT- of prepensioenregeling en zich niet hebben kunnen voorbereiden op de AOW-leeftijdsverhoging, vanaf 1 januari 2013 een overbruggingsregeling op te nemen. De regeling zal gelden voor deelnemers met maximaal een inkomen tot 150% van het wettelijk minimumloon. De regeling kent een partner- en vermogenstoets (exclusief eigen woning en pensioenvermogen). De verhoging van de AOW-leeftijd wordt aangescherpt ten opzichte van het Lenteakkoord. Vanaf 2015 zal de verhoging optreden. Met in 2018 de leeftijd van 66 jaar en in 2021 67 jaar.

Doorwerkbonus en mobiliteitsbonus

Er is overeenstemming bereikt om middels investeringen in de mobiliteitsbonus, de arbeidsparticipatie verder te stimuleren. De bonus wordt ingevoerd voor werknemers vanaf 61 tot 65 jaar. Werknemers die doorwerken tot 65,5 jaar kunnen zo eerder met pensioen zonder er financieel op achteruit te gaan. De bonus geldt voor werknemers met een inkomen vanaf 90 % van het wettelijk minimumloon en loopt af tot af op 175 % van het wettelijk minimumloon.

Modernisering Ziektewet voor flexwerkers

De invoering van de verkorte duur van de uitkering wordt een jaar uitgesteld. Binnen een jaar wordt een alternatief gezocht voor de hoge instroom van flexwerkers zonder vast contract in de Ziektewet.

Vitaliteitssparen

In het Lenteakkoord zijn er opnieuw plannen gemaakt voor het vitaliteitspakket. Het begrotingsakkoord van de PvdA en VVD schrapt echter de mogelijkheid voor vitaliteitssparen.

Verhoging assurantiebelasting

De assurantiebelasting, de belasting op verzekering, zal worden verhoogd naar 21 %.Volg ons en deel dit bericht

Volg ons en deel dit bericht

NPS score Salure

Salure behaalt NPS van 27

Onze klanten hebben ons beoordeeld! We zijn erg blij met een Net Promoter Score van 27. Lees verder en ontdek wat onze klanten over ons zeggen.