Terug naar het overzicht

Einde atv/adv- en seniorendagen

Werknemers uit 450 cao’s moeten rekening houden met een vermindering van atv/adv- dagen en seniorendagen, zonder enige compensatie. Werkgevers willen op die manier kosten besparen.

In 2011 waren de uren in arbeidstijdverkorting (atv) hoger vergeleken met 2013. Deze afname valt volgens werkgevers te wijten aan de crisis. Er moet bezuinigd worden en een maatregel is het afschaffen of in ieder geval verminderen van atv/adv- en seniorendagen.

Dubbel inleveren
Vakbonden waarschuwen dat werkgevers niet zomaar, zonder enige tegemoetkoming, deze verandering in de cao’s kunnen doorzetten. Werknemers hebben immers eerder al loon ingeleverd voor hun arbeidsduurverkorting. In de jaren tachtig zijn mensen minder gaan werken voor minder loon. Vanuit dat gegeven hebben werknemers dus recht op deze dagen of op een loonsverhoging. Werknemers moeten zodoende dubbel inleveren.

Werkloosheid versus werkgelegenheid
Er is een andere interessante tegenstrijdigheid die via deze discussie tussen werkgevers en de vakbonden naar voren komt. Atv/adv-dagen zijn namelijk in het leven geroepen om werk beter te verspreiden en daarmee werkloosheid tegen te gaan. In een tijd met een hoge werkloosheid is het dus maar de vraag of de aanpassing in de cao’s effectief is. Wie minder atv-dagen krijgt, zal meer moeten werken, maar waar is dat werk?

Besef

Dat het onderwerp gevoelig ligt, daar zijn de meeste bedrijven zich wel van bewust. Sommige werkgevers kiezen daarom een middenweg door bijvoorbeeld een persoonlijk keuzebudget vrij te stellen. De werknemer kan met dat budget cursussen volgen o.i.d. . Hetzelfde geldt voor de seniorendagen, die kunnen omgezet worden in scholing. Of de werknemer hiermee voldoende wordt gecompenseerd is twijfelachtig. De loonadministratie zal in ieder geval moeten inspringen op de veranderende cao’s. Een constructie als het persoonlijk keuzebudget zal ook goed in de gaten moet worden gehouden.

Afschaffing
Bedrijven gaan er vanuit dat de ingreep in de cao’s zal leiden tot de afschaffing van de atv/adv-dagen. Als het bedrijfsleven op deze voet verder gaat en werknemers ermee akkoord gaan, is het inderdaad te verwachten dat deze dagen langzaam verdwijnen.

 Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.