Terug naar het overzicht

Ministerie van Financiën start evaluatie van de werkkostenregeling

Vanaf 1 januari 2011 kan de werkkostenregeling worden toegepast. Tot 1 januari 2014 is er sprake van een overgangsfase en mag de werkgever kiezen om over te stappen op de werkkostenregeling of nog het oude systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen toe te passen. Vanaf 1 januari 2014 geldt de werkkostenregeling voor alle werkgevers.

Evaluatie werkkostenregeling

Het ministerie van Financien start vervroegd – de evaluatie stond voor 2013 gepland – met een onderzoek naar de werkkostenregeling (WKR). De evaluatie moet een goed beeld geven wat bedrijven zoal vergoeden en verstrekken. Op dit moment heeft 25% van de bedrijven de werkkostenregeling ingevoerd.

Karakter van de evaluatie

Staatssecretaris Weekers van Financiën vindt een evaluatie van de werkkostenregeling van belang, omdat signalen uit de praktijk aanleiding kunnen geven om de werkkostenregeling te verbeteren of eenvoudiger te maken.

De vraag is dus niet óf de werkkostenregeling wordt ingevoerd – waar de evaluatie eigenlijk voor bedoeld was – maar hoe deze wordt ingevoerd.

Tips werkkostenregeling

Centraal beheer Achmea heeft wat nuttige tips gegeven om inzicht te krijgen in de effecten van de Werkkostenregeling voor uw organisatie.

1. Maak een proef WKR-berekening over het afgelopen jaar en dit jaar. Ga voor alle vergoedingen en verstrekkingen aan personeel na hoe deze fiscaal behandeld worden. Het Handboek Loonheffingen 2011 van de Belastingdienst bevat hierover nadere informatie. Veel accountantsorganisaties hebben al een rekentool (Excel-spreadsheet) ontwikkeld voor de effecten van de WKR.

2. Bij het opstellen van de WKR-berekening blijkt waarschijnlijk dat niet alle informatie (makkelijk) uit de administratie is te halen. Waarschijnlijk zijn er nieuwe grootboekrekeningen nodig. HR/salarisadministratie en financiële administratie moeten samen afstemmen hoe de informatie te verkrijgen is. Op basis hiervan krijgt de werkgever inzicht in de invoering van de WKR zonder dat verdere aanpassingen noodzakelijk zijn.

3. Controleer of arbeidsvoorwaarden moeten wijzigen. Veel arbeidsvoorwaarden zijn namelijk gebaseerd op de huidige fiscale regels. Met enkele aanpassingen kan het beslag op de vrije ruimte binnen de WKR ineens flink afnemen. Het onbelast vergoeden van een mobiele telefoon die mede zakelijk gebruikt wordt, verbruikt voor iedere euro vrije ruimte van de WKR. Het ter beschikking stellen van een mobiele telefoon voor zakelijk gebruik wordt voor de WKR echter op nihil gewaardeerd. Het Handboek Loonheffingen 2011 van de Belastingdienst kan hierbij inzicht geven. Maar natuurlijk ook de accountant of fiscalist.Volg ons en deel dit bericht

Volg ons en deel dit bericht

NPS score Salure

Salure behaalt NPS van 27

Onze klanten hebben ons beoordeeld! We zijn erg blij met een Net Promoter Score van 27. Lees verder en ontdek wat onze klanten over ons zeggen.