Terug naar het overzicht

De fiets van de zaak aparte regeling naast de werkkostenregeling

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarmee voor de fiets van de zaak een aparte regeling geldt naast de Werkkostenregeling die per 1 januari 2011 ingaat.

In het plan kunnen werkgevers en werknemers kiezen voor een onbelaste bijdrage voor de aanschaf van een fiets, waarna bijvoorbeeld vijf jaar geen onbelaste vergoeding voor woon-werkverkeer mogelijk is. Het bedrag van de onbelaste bijdrage moet zo worden vastgesteld dat het budgettair effect nul is. De Tweede Kamer wil dat het kabinet deze regeling opneemt in het Belastingplan 2011.

Werkkostenregeling: wat onbelast vergoeden?

Diverse bestaande fiscale regelingen komen door de Werkkostenregeling onder een algemeen forfait tot een maximum van 1,4% van de totale loonsom. Binnen het forfait kan de werkgever vergoedingen en verstrekkingen aanwijzen waarover geen belasting hoeft te worden betaald. De werkgever heeft binnen het forfait de keuze wat hij wel en wat niet onbelast wil vergoeden of verstrekken aan zijn werknemers.

Uitzonderingen Werkkostenregeling

Binnen de Werkkostenregeling is er een beperkt aantal gerichte vrijstellingen. Deze gerichte vrijstellingen vallen buiten het forfait. De gerichte vrijstellingen zijn bedoeld voor de belangrijkste zakelijke kosten, met de bijbehorende normeringen en beperkingen.Volg ons en deel dit bericht

Volg ons en deel dit bericht

NPS score Salure

Salure behaalt NPS van 27

Onze klanten hebben ons beoordeeld! We zijn erg blij met een Net Promoter Score van 27. Lees verder en ontdek wat onze klanten over ons zeggen.