Terug naar het overzicht

Flexwerker krijgt voortaan minimumloon

Flexwerker krijgt voortaan minimumloon

Afgelopen vrijdag heeft het kabinet besloten dat het wettelijke minimumloon ook van toepassing zal zijn voor mensen die werken op basis van een opdrachtovereenkomst. Volgens het regeerakkoord moet de positie van flexwerkers verbeterd worden.

Ook nu al zijn werkgevers verplicht om bij een opdrachtovereenkomst het minimumloon uit te keren. Echter, de huidige regels zijn makkelijk te omzeilen, bijvoorbeeld door opdrachten te laten uitvoeren door meerdere personen. Dit is mogelijk vanwege de voorwaarde (in de huidige regelgeving) dat een opdracht door één en dezelfde persoon wordt uitgevoerd.

Nieuw voorstel minimumloon

In het nieuwe wetsvoorstel van Asscher is de werkgever in alle gevallen verplicht om het minimumloon te betalen, mogen werknemers voortaan meer dan twee opdrachtgevers hebben en hoeven opdrachten niet langer een minimale duur van drie maanden te hebben. Dit betekent dus dat huidige criteria hieromtrent zullen vervallen.

De nieuwe maatregel geldt overigens niet voor ZZP-ers; volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben zij voldoende invloed op de hoogte van hun tarieven. Het zullen voornamelijk post- en krantenbezorgers zijn die hiervan profiteren, hoewel de maatregel zal gelden voor alle sectoren.Volg ons en deel dit bericht

Volg ons en deel dit bericht

NPS score Salure

Salure behaalt NPS van 27

Onze klanten hebben ons beoordeeld! We zijn erg blij met een Net Promoter Score van 27. Lees verder en ontdek wat onze klanten over ons zeggen.