Terug naar het overzicht

FNV pleit voor eenmalige verhoging minimumloon

Vakbond FNV vraagt om nivelleringsmaatregelen vanuit de overheid. Volgens FNV wordt de financiële ongelijkheid steeds groter. De bond pleit onder andere voor een eenmalige verhoging van het wettelijk minimumloon.

Onlangs bracht het Centraal Plan Bureau naar buiten dat gepensioneerden en mensen met een uitkering er in 2017 op achteruit zullen gaan in koopkracht, terwijl andere groepen er op vooruit zullen gaan. Dit is volgens de vakbond zorgelijk, omdat de financiële inkomstenverschillen zodoende toenemen. FNV pleit daarom voor herziening van de eerdere belastingverzwaringen voor senioren en uitkeringsgerechtigden.

Naar aanleiding van het onderzoek van het CPB heeft seniorenorganisatie ANBO gezegd dat ze snel herstelmaatregelen van het kabinet verwacht. Volgens de organisatie leveren gepensioneerden al sinds 2008 inkomen in, terwijl zorg- en levensonderhoudkosten blijven stijgen. Dit koopkrachtverlies moet stoppen, aldus de ANBO.

Eenmalige verhoging
Daarnaast stelt FNV voor om het wettelijk minimumloon eenmalig extra te verhogen, zodat werkende armen hun inkomen iets zien stijgen. De financiering van dit plan moet komen uit de financiële meevallers van de overheid volgend jaar, uit hogere inkomensgroepen en uit multinationals. Daarmee legt FNV opnieuw een brug naar de door de vakbond gewenste ´dagobertducktaks´. De taks komt neer op hogere belastingen voor hoge inkomens en in het bedrijfsleven.

Een reactie van het kabinet laat nog even op zich wachten. Het zomerreces duurt tot 5 september.

 


Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.