Terug naar het overzicht

Let op: fout in dagloonberekening Wet Arbeid en Zorg

Een nieuwe berekening van het dagloon in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) is foutief per 1 januari 2013 ingevoerd. Deze zou eigenlijk per 1 juni 2013 ingaan. Het gaat specifiek om zwangerschapsuitkeringen. De technische fout is door minister Asscher erkend en zal met terugwerkende kracht worden aangepast.

Salarisadministrateurs moeten rekening houden met de aanpassing omtrent de zwangerschapsuitkeringen. Het UWV zal de berekeningen voor het verlof en de uitkering bij zwangerschap, adoptie of pleegzorg, tot 1 juni baseren op basis van het maandelijkse loon. Met ingang van 1 juni wordt de uitkering op het jaarlijks inkomen gebaseerd. De nieuwe berekening geldt alleen voor uitkeringen die ingaan vanaf juni.

 Volg ons en deel dit bericht

Volg ons en deel dit bericht

NPS score Salure

Salure behaalt NPS van 27

Onze klanten hebben ons beoordeeld! We zijn erg blij met een Net Promoter Score van 27. Lees verder en ontdek wat onze klanten over ons zeggen.