Terug naar het overzicht

Nietig verklaring ontslag bij gebruik oude AOW-leeftijd

Opnieuw ontwikkelingen in de overbruggingsregeling van de AOW-leeftijd. Als werkgever kunt u zich, bij het ontslaan van een oudere werknemer, niet beroepen op de arbeidsovereenkomst waarin is afgesproken dat deze zou eindigen op 65-jarige leeftijd. In zo’n geval kan de werknemer het ontslag namelijk binnen twee maanden nietig laten verklaren.

Door het nietig verklaren van het ontslag van de werknemers, zijn de werkgevers verplicht om het loon tot aan de wettelijk bepaalde AOW-leeftijd uit te blijven betalen. De geschetste situatie, is sinds de verhoging van de AOW-leeftijd, in strijd met de wet. Werknemers moeten in dat geval beschermd worden. Bij ontslag zou de werknemer namelijk in het AOW-gat vallen.

Ontslagleeftijd niet ontbindend

De vraag is waarom de regering de ontslagleeftijd van 65 jaar, dat in veel cao’s voorkomt, niet ontbindend heeft verklaard? Minister Klijnsma antwoordde hier 12 februari j.l. op. Zij bepleit dat het niet aan de regering is om in te grijpen in cao’s, dat laat ze liever over aan de cao-partijen. Deze zijn er verantwoordelijk voor om de cao-bepalingen in overeenstemming te brengen met de wet.

39 Cao’s niet in overeenstemming WGBL

Eind januari 2013 bleken er 39 cao’s nog niet in overeenstemming te zijn met de Wet gelijke behandeling van leeftijd bij de arbeid (WGBL). In deze cao’s wordt het ontslagbeding behouden op grond van het bereiken van de 65-jarige leeftijd van de werknemer, of op grond van ontslag dat ingaat op de eerste dag van de maand waarin de werknemer de AOW-leeftijd bereikt. Inmiddels zijn er voor 7 van de 39 cao’s principeakkoorden afgesloten, waarin de ontslagleeftijd wordt veranderd in ‘het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd’.

Geen nood, uit recent onderzoek van TNS Nipo blijkt dat oudere werknemers door hun ervaring rustiger blijven en beter overzicht bewaren in lastige situaties. Daarnaast zouden zij over meer flexibiliteit en aanpassingsvermogen beschikken.Volg ons en deel dit bericht

Volg ons en deel dit bericht

NPS score Salure

Salure behaalt NPS van 27

Onze klanten hebben ons beoordeeld! We zijn erg blij met een Net Promoter Score van 27. Lees verder en ontdek wat onze klanten over ons zeggen.