Terug naar het overzicht

Gedifferentieerde WGA premie omhoog

De gedifferentieerde WGA-premie van UWV bedraagt in 2011 gemiddeld 0,62%. U moet deze premie betalen als uw onderneming geen eigenrisicodrager voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) is. Het te betalen percentage kan voor uw onderneming hoger of lager uitvallen, omdat het uiteindelijk is gebaseerd op het individuele werkgeversrisico.

Verzekeren bij UWV voor WGA

Als uw onderneming zich bij UWV verzekert voor de WGA, betaalt u naast de basispremie WAO/WIA ook nog de gedifferentieerde WGA-premie. Deze premie is gedifferentieerd omdat het percentage afhangt van het arbeidsongeschiktheidsrisico in uw onderneming. Het gemiddelde percentage bedraagt in 2011 dus 0,62% van het totale premieloon (in 2010 was dat 0,59%). Op dit percentage kunt u een opslag of juist een korting krijgen. Dat hangt af van de in 2009 betaalde uitkeringsbedragen voor WAO en WGA aan (ex-)werknemers. Op de site van UWV kunt u een rekentool vinden waarmee u kunt bepalen hoe hoog uw gedifferentieerde WGA-premie in 2011 zal zijn.

Eigenrisicodragerschap WGA

U kunt onder de gedifferentieerde WGA-premie uitkomen door eigenrisicodrager te worden. In sommige gevallen is dat een stuk voordeliger. Maar let erop dat uw onderneming dan zelf tien jaar lang verantwoordelijk is voor een eventuele WGA-uitkering als een werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt. Hiervoor kunt u zich overigens ook privaat verzekeren.

Opgeven eigenrisicodrager voor 2 oktober!

Mocht u per 1 januari 2011 eigenrisicodrager willen worden, dan moet u dit vóór 2 oktober aangeven bij de Belastingdienst. Dat kunt u doen met een speciaal formulier (pdf) op de site van de Belastingdienst.Volg ons en deel dit bericht

Volg ons en deel dit bericht

NPS score Salure

Salure behaalt NPS van 27

Onze klanten hebben ons beoordeeld! We zijn erg blij met een Net Promoter Score van 27. Lees verder en ontdek wat onze klanten over ons zeggen.